Kontrol af scannede originaler inden afsendelse/lagring (Eksempel)

Du kan tjekke scannede billeder på eksempelskærmen inden afsendelse/lagring. Du kan også slette, flytte eller skifte sider på eksempelskæmbilledet.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler
5
Tryk på <Tilvalg>  <Preview>  <Luk>.
6
Tryk på  (Start).
Originaler scannes, og eksempelskærmen vises.
Hvis du vil annullere scanning, skal du trykke på <Annullér> eller  (Stop) <Ja>.
Når <Tryk på [Start] for at scanne næste original.> vises
7
Tjek de scannede originaler på eksempelskærmen.
Rediger den scannede original på eksempelskærmen efter behov.
Sådan slettes en side
Sådan flyttes en side
Sådan skiftes placeringen af sider
8
Tryk på <Start afs.>.
Afsendelse/lagring starter.
9EUJ-0C5