<Justér billedkvalitet>

Angiv justering af billedkvalitet for kopiering og printning.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Automatisk justering af forløb>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Hvis farvenuancerne ved printningen er meget anderledes end i det originale dokument, justerer denne korrektion printningen, så den kommer tættere på det originale dokument. Justering af farveforløb
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Automatisk justering af forløb>
(kun 8900-serie)
Når <Fuld justering> er indstillet:
Papirvalg, <Start print>, <Start scanning>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Når <Hurtig justering> er indstillet:
<Start>
<Automatisk justering af forløb>
(kun 6900-serie)
Papirvalg, <Start print>, <Start scanning>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Automatisk justering af forløb>
(kun 4900-serie)
Vælg papirtype
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Når <Fuld justering> er indstillet:
Papirvalg, <Start print>, <Start scanning>
Når <Hurtig justering> er indstillet:
<Start>
<Anvend Fremfører ved Fuld justering>: <Til>, <Fra>
<Anvend Fremfører ved Fuld justering>: <Til>, <Fra>
Hvis <Hurtig justering>-indstillingen vises
Det anbefales, at du vælger <Fuld justering> ved udførelse af autojustering af farveforløb. Vælg <Hurtig justering> for at få hurtige og mindre omfattende justeringer mellem rekalibreringerne med fuld justering.
Testsider tæller ikke med i printtotaler for kopi eller print.

<Korrigér tæthed>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Hvis tætheden ved printningen er meget anderledes end i det originale dokument, justerer dette scanningstætheden, så den er tættere på det originale dokument. Justering af tæthed
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Korrigér tæthed>
<Kopiér/scan og gem (Mailboks)>: <Lys>, <Mørk> (9 trin)
<Sort/hvid-scan for Send/Scan og gem (Andet end Mailboks)>: <Lys>, <Mørk> (9 trin)
<Farvescanning for Send/scan og Gem (Andet end Mailboks)>: <Lys>, <Mørk> (9 trin)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Skyggekorrektion> (kun 4900-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Hvis billedområderne under printning har en ujævn tæthed, justerer den korrektion printningen, så tætheden er jævn. Korrektion af ujævn tæthed (kun 4900-serie)
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skyggekorrektion>
Når <Densitometerjustering> er indstillet:
<Start print>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Når <Manuel justering> er indstillet:
<Finjustér>, <Gendan startindst.>, <Gendan tidligere indstillinger>, <Print testside>
Når <Scannerjustering> er indstillet:
<Start print>

<Finjustering af zoom>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Hvis størrelsen på det kopierede billede er meget anderledes end det originale dokument, udføres finjustering, så printningen kommer tættere på det originale dokument. Justering af billedstørrelsen
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Finjustering af zoom>
<X>:
-1,0 % til 0 % til +1,0 % (i intervaller på 0,1 %)
<Y>:
-1,0 % til 0 % til +1,0 % (i intervaller på 0,1 %)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Indstillinger for ditheringsmønster> (kun 4900-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Indstil dithermønstret for at producere printede billeder med mere jævne overgange og kanter. Indstilling af ditheringmønstret (kun 4900-serie)
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for ditheringsmønster>
<Mønster 1>, <Mønster 2>, <Mønster 3>, <Mønster 4>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Særlig opløsningsforbedring> (kun 4900-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Denne indstilling udjævner takkede konturer i tegn, linjer, figurer, fotos, billeder og forløb i mørke farver ved at rette farvefejl, der forekommer i outputtet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Særlig opløsningsforbedring>
<Til>,
<Fra>
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Husk at sætte denne indstilling til <Fra>, når du ikke vil udføre korrektionen. Afhængigt af originaltyperne kan denne funktion medføre andre farvefejl eller takkede konturer.
9EUJ-0LR