<Hent fjernadressebogen>

Angiv indstillingerne for erhvervelse af en adressebog.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, hvis maskinen har en faxfunktion.

<Hent adressebogen>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>  <Hent fjernadressebogen>
Du kan angive, om du vil bruge adressebogen til en anden maskine i imageRUNNER ADVANCE-serien på netværket som fjernadressebog.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Hent adressebogen>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Fjernadressebogs server-adresse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>  <Hent fjernadressebogen>
Du kan angive IP-adressen eller hostnavnet på en enhed, der åbner fjernadressebogen eksternt. IP-adressen kan angives ved hjælp af IPv4 eller IPv6.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Fjernadressebogs server-adresse>
Angiv IP-adressen eller værtsnavnet
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Timeout for kommunikation>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>  <Hent fjernadressebogen>
Du kan angive kommunikationstimeouten. Når en enhed, der åbner en fjernadressebog, ikke reagerer inden for den angivne tid, ophører maskinen med at forsøge at hente modtagere fra enheden.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Timeout for kommunikation>
15 til 30 til 120 sek.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Justering af autovalg af afs.linje for fax> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>  <Hent fjernadressebogen>
Du kan angive, om der automatisk skal vælges faxlinje i stedet for den linje, der er registreret for modtageren, når der afsendes en fax til en modtager, der er hentet i en fjernadressebog.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Justering af autovalg af afs.linje for fax>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
9EUJ-0SY