<Indstillinger for adgang til gemte filer>

Angiv de fælles indstillinger, der bruges, når du bruger lagerede filer.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Registrér/Redigér favoritindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Alm. Indstillinger>  <Indstillinger for adgang til gemte filer>
Du kan registrere ofte anvendte indstillinger på en knap på maskinen til senere brug ved printning. Du kan også knytte dit favoritnavn til en knap og tjekke registrerede indstillinger. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
Ved registrering af indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér/Redigér favoritindst.>
<Registrér>, <Omdøb>, <Slet>, <Kontrollér indhold> (<M1> til <M9>)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings

<Skift standardindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Alm. Indstillinger>  <Indstillinger for adgang til gemte filer>
Du kan ændre de indstillinger, der er registreret som standard, for funktionen <Se gemte filer>.
Ved registrering af indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skift standardindstillinger>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
9EUJ-0SE