<Godkendelse vha. tastatur>

Angiv indstillingerne for tastaturgodkendelse.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Antal caches for indloggede brugere>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>  <Godkendelse vha. tastatur>
Vælg, om du vil vise navnene på de brugere, der tidligere loggede ind, på en dropdown-liste på skærmbilledet til login. Vælg <0> for at skjule login-historikken, og vælg <1> for kun at vise navnet på den senest indloggede bruger. Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Antal caches for indloggede brugere>
<0>, <1>, <Maks. (maks. antal for enhed)>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Vis knap til at ændre password i Indstillingsmenuen>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>  <Godkendelse vha. tastatur>
Vælg, om du vil tillade brugere at ændre passwords, ved at bruge øverst til højre på skærmbilledet til login. Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis knap til at ændre password i Indstillingsmenuen>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Brug numeriske taster til godkendelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>  <Godkendelse vha. tastatur>
Hvis brugernavnet og passwordet kun består af tal, kan godkendelse kun ske med taltasterne.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug numeriske taster til godkendelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Begræns genbrug af passwords>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>  <Godkendelse vha. tastatur>
Angiv, om det skal være forbudt at genbruge et password, som allerede har været brugt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Begræns genbrug af passwords>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er indstillet:
<Antal forbudte seneste passwords>: 1 til 24
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Indst. for forbudsperiode for ændring af password>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>  <Godkendelse vha. tastatur>
Du kan angive den periode, hvor ændringer af passwords er forbudt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indst. for forbudsperiode for ændring af password>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er indstillet:
<Forbudsperiode>: 1 til 179
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9EUJ-0U4