<Tilgængelighed>

Angiv indstillingerne for tilgængelighedsfunktionerne for folk, der har svært ved at se skærmen eller angive data.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Indstillinger for tastgentagelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Tilgængelighed>
Du kan indstille den tid, der går, inden tegn bliver gentaget, når du holder en tast nede på touchpanelet, samt intervallet mellem gentagelser.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for tastgentagelse>
<Standard>, <Lidt langsom>, <Langsom>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Omvendt visning (Farve)>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Tilgængelighed>
Du kan invertere skærmfarverne på touchpanelet. Hvis du synes, at det er svært at se skærmen, også selvom du har justeret lysstyrke, skal du prøve at angive denne indstilling.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Omvendt visning (Farve)>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tillad skærmforstørrelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Tilgængelighed>
På skærmbilledet <Hjem> og skærmen til grundlæggende funktioner kan du zoome ind eller ud ved at sprede to fingre fra hinanden (zoome ind) eller knibe to fingre sammen (zoome ud).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tillad skærmforstørrelse>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis <Tillad skærmforstørrelse> er indstillet til <Til> og du gerne vil opkopiere eller nedkopiere eksempelvisningen af et scannet dokument eller en gemt fil, skal du bruge knapperne til zoom ind/zoom ud øverst på eksempelvisningsskærmen.

<Anvend stryge-/knibefunktion>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Tilgængelighed>
Du kan indstille, om du vil bruge svip/knib-handlinger.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Anvend stryge-/knibefunktion>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Følgende funktioner påvirkes ikke af denne indstilling.
Svip-handlinger på skærmen <Vis billede>
MEAP-applikationer
9EUJ-0LK