<Visningsindstillinger>

Angiv indstillingerne for touchpanelet.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, hvis maskinen har en faxfunktion.

<Standardskærm ved start/gendannelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille det standardskærmbillede, der vises ved start/gendannelse.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Standardskærm ved start/gendannelse>
<Hjem>, <Kopi>, <Fax>*1, <Scan og send>, <Scan og gem>, <Se gemte filer>, <Fax/I-fax indbakke>, <Scanner>, <Web Access>, <Vejledning/OSS>, <Indstillinger for Dest./Videres.>, <Print>, <Hold>*2, <WSD-scan>, <Scan for Mobile>, <Mobilportal>, <iW Function Flow>*3, <Scan Lock Analyzer>*3, <uniFLOW Online Setup>
Rækkefølgen af indstillingerne kan variere i forhold til dem, der vises på den faktiske maskine.
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Åbn skærmen Statusmonitor>: <Til>, <Fra>
*1 Vises kun, hvis maskinen har en faxfunktion.
*2 Vises kun, hvis maskinen har en holdefunktion.
*3 Vises kun, hvis du har installeret tilbehøret. Sådan kontrolleres maskinens tilbehør
Afhængigt af den godkendelsesmetode, der er angivet i den personlige godkendelsesadministration, kan logonskærmbilledet blive vist, før det skærmbillede, der er indstillet i <Standardskærm ved start/gendannelse>, vises.
Når login-servicen er ændret til godkendelse med afdelings-id, og <Begræns funktioner> for <Administration af Afdelings-ID> bruges, kan <Hjem> eller login-menuen til angivelse afdelings-id/pinkode blive vist før skærmindstillingen i <Standardskærm ved start/gendannelse>. Det afhænger af indstillingerne.

<Standardskærm (Statusmonitor)>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan ændre det skærmbillede, der vises, når du trykker på  (Status Monitor).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Standardskærm (Statusmonitor)>
<Standardstatustype>: <Kopi/Print>, <Send>, <Modtag>, <Gem>, <Forbrugsstoffer/Andet>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Status/Log>: <Jobstatus>, <Joblog>
<Detaljer> (<Kopi/Print>, <Jobstatus>): <Print>, <Kopi>
<Detaljer> (<Send>, <Jobstatus>): <Send>, <Fax>*1
<Detaljer> (<Modtag>, <Jobstatus>): <Fax>*1, <Videresend>
<Detaljer> (<Kopi/Print>, <Joblog>): <Kopi>, <Printer>, <Lokalt print>, <Kaskadekopi: Modt.>*2, <Modtaget jobprint>, <Print rapport>, <Kaskadekopi>*2
<Detaljer> (<Send>, <Joblog>): <Send>, <Fax>*1
<Detaljer> (<Modtag>, <Joblog>): <Modtag>, <Fax>*1
*1 Vises kun, hvis maskinen har en faxfunktion.
*2 Vises kun, hvis maskinen har en kaskadekopifunktion.

<Indstilling af skærmvisning>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan specificere det skærmbillede, der vises, når du trykker på <Kopi>. Hurtig ændring af indstillingerne (Skærmbilledet Ekspreskopi)
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstilling af skærmvisning>
<Almindelig kopi>, <Ekspreskopi>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Vis faxfunktion> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille maskinen til at vise faxfunktionen på skærmbilledet <Hjem>. Hvis du vælger at vise faxfunktionen, kan du også vælge, om du vil vise <Fax> i <Scan og send>. Hvis du gør det, kan du sende til fax-, e-mail- og I-fax-modtagere samtidigt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis faxfunktion>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktivér fax i scanningsog sendefunktion>: <Til>, <Fra>

<Visningsindstillinger for lagringsplacering>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan ændre de modtagere, der vises, når du trykker på <Scan og gem> eller <Se gemte filer>.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Visningsindstillinger for lagringsplacering>
<Mailboks>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Avanceret område/netværk>: <Til>, <Fra>
<Hukommelsesmedie>: <Til>, <Fra>

<Skift Sprog/tastaturskift>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vælge hvilket sprog/tastatur, der skal anvendes i touchpanelet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skift Sprog/tastaturskift>
<Sprog>, <Tastaturlayout>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Nogle meddelelser vises muligvis ikke korrekt på det valgte sprog. Genstart i dette tilfælde maskinen. Visse meddelelse ændres muligvis ikke, også selvom maskinen genstartes.
Hvis Servergodkendelse og Godkendelse af lokalenhed er valgt som personlig godkendelsesadministration, og der er forskel mellem det sprog, der er valgt på maskinen, og det sprog der er valgt i Active Directory, vil afsenderens fulde navn ikke blive vist på e-mailmodtagerens maskine.

<Vis knappen til Skift Sprog/tastaturskift>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vise den knap, hvormed du kan skifte sproget og tastaturlayoutet. Knappen vises på nederste linje på touchpanelet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis knappen til Skift Sprog/tastaturskift>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Brug tastaturets Shift Lock-funktion>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Hvis du trykker på <Forskydning> på tastaturskærmen, kan du indtaste et stort bogstav. Du kan specificere indstillingerne for Shift Lock til indtastning af forløbende store bogstaver eller til indtastning af tekst, der starter med et stort bogstav.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug tastaturets Shift Lock-funktion>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Registrerede tegn for tastatur>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan registrere strenge, der ofte bruges ved angivelse af mail- og /-Fax-destinationer, ved hjælp af tastaturet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrerede tegn for tastatur>
<Registrér/Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Vis meddelelse om resterende papir>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille, at der vises en meddelelse, der fortæller, at der ikke er meget papir tilbage i en papirkilde.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis meddelelse om resterende papir>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Status for Antal kopier/Jobvarighed>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Antallet af bestilte kopier og den omtrentlige tid, før det igangværende job er færdigt, vises på den nederste linje på touchpanelet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Status for Antal kopier/Jobvarighed>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Nøjagtigheden af de anslåede tider, der vises nederst på touchpanelet, kan variere. Det afhænger af maskinens status.
Den anslåede tid vises ikke, når ventetiden er mindre end et minut.

<Meddel om at rense original scanningsområde>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille maskinen til at vise meddelelsen, der oplyser, at scanningsområdet trænger til rensning, når maskinen detekterer pletter i dokumentfremførerens scanningsområde.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Meddel om at rense original scanningsområde>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Skærmprioritet for valg af papirtype>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille, om du vil prioritere den enkle (<Enkel>) eller den detaljerede (<Detaljeret>) indstillingsskærm, når du viser skærmen til papirvalg.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skærmprioritet for valg af papirtype>
<Enkel>, <Detaljeret>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Ændr standardskærmen f Liste m papirtype>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Angiv den type lister, som vises i forbindelse med valg af papirtypen samt den rækkefølge, de skal vises på listen i.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Ændr standardskærmen f Liste m papirtype>
<Kategori>: <Alle>, <Standardtype>, <Brugerdefineret type>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sortér>: <Registreret (Op)>, <Registreret (Ned)>, <Navn (Stigende)>, <Navn (Faldende)>, <Vægt (Stignde)>, <Vægt (Faldnde)>

<Skift indtastning mm/tommer>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan angive, om du vil indtaste talværdier i millimeter eller inches på de forskellige skærmbilleder.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skift indtastning mm/tommer>
<mm>, <Tommer>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Vis indlogget brugernavn>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise brugernavnet/det viste navn på touchpanelet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis indlogget brugernavn>
<Ved skærmens top> (<Brugernavn>, <Vis navn>), <Ved skærmens bund>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis godkendelse med afdelings-id er indstillet som logon-servicen, og <Administration af Afdelings-ID> er indstillet til <Til>, vises afdelings-id'et, når <Ved skærmens bund> er valgt. Det vises ikke øverst på skærmen.
Hvis brugergodkendelse er indstillet som logon-servicen, vises <Brugernavn>, når <Ved skærmens bund> er valgt.

<Vis fejlmeddelelsen Resterende toner> (kun 4900-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Viser en meddelelse, der gør det muligt at identificere, hvilken farve der er ved at være opbrugt, når den resterende toner er ved at være opbrugt. Denne meddelelse er nyttig, fordi den gør det muligt at forberede en ny tonerpatron på forhånd osv.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis fejlmeddelelsen Resterende toner>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Følgende advarselsskærmbillede vises.
Hvis du trykker på <Luk> på advarselsskærmbilledet for at lukke skærmen, kan du udføre normale betjeninger. Bemærk dog, at advarselsskærmbilledet vises, hver gang maskinen vender tilbage fra dvalestatussen, eller når hovedstrømmen sluttes til.
Hvis du allerede har forberedt en ny tonerpatron osv. og meddelelsen bliver unødvendigt, skal du udføre handlingen <Slet meddelelse om resterende toner>.
Den meddelelse, der angiver statussen, forbliver nederst på skærmbilledet, uanset denne indstilling.

<Slet meddelelse om resterende toner> (kun 4900-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan slette det advarselsskærmbillede, der vises, når den resterende toner er næsten opbrugt, hvis <Vis fejlmeddelelsen Resterende toner> er indstillet til <Til>.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Slet meddelelse om resterende toner>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Advarselsskærmbilledet vises igen, når en anden farvetoner næsten er opbrugt, hvis <Vis fejlmeddelelsen Resterende toner> er indstillet til <Til>.

<Redigér navn på hulleværktøj> (kun 8900-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan ændre navnet på hulleværktøjet i Inner Finisher-L.
Denne status kan indstilles, når Inner Finisher-L er monteret. For flere informationer om Inner Finisher-L kan du se den instruktionsmanual, der leveres sammen med det.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Redigér navn på hulleværktøj>
<Redigér> (Navn på hulleværktøj)
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Indstillinger for visning af IP-adresse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise IP-adressen på skærmen med tællerinformationerne.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for visning af IP-adresse>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er kun gyldig, når <Brug IPv4> er indstillet til <Til>.

<Vis Scan for Mobile>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan indstille, om indstillingen <Scan for Mobile> skal aktiveres. Den sender scannede data til mobilenheder som f.eks. smartphones og tablets.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis Scan for Mobile>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Vis Mobilportal>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise <Mobilportal> på skærmbilledet <Hjem>.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis Mobilportal>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Vis QR-kode på Mobilportal>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Visningsindstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise en QR-kode på skærmbilledet <Mobilportal>. Hvis du bruger en QR-kode, sparer du arbejdet med at angive maskinens IPv4-adresse.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis QR-kode på Mobilportal>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9EUJ-0KY