<Timer-/energiindstillinger>

Angiv indstillingerne tid, strømforbrug osv.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Justér tid>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan justere tiden i minutter.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Justér tid>
00:00 til 23:59, i spring à et minut
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Selv hvis tiden ændres fra 23:59 til 00:00, bliver datoen ikke ændret.

Indstillinger for dato og tid

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Det er meget vigtigt at indstille dato og tidspunkt. For instruktioner om at konfigurere indstillingen kan du se Indstilling af datoen/klokkeslættet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for dato og tid>
Indstilling af dato og tid (12 cifret tal)
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-
<Tidszone>: UTC-12:00 til UTC+00:00 til UTC+14:00
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sommertid>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Startdato> (<Måned>/<Dag>/<Tid> (0 til 23)),
<Slutdato> (<Måned>/<Dag>/<Tid> (0 til 23))
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tidsformat>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan vælge, om der skal vises tid i 24-timer notation eller i 12-timer notation.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tidsformat>
<24 timer>, <12 timer>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Du kan også automatisk få synkroniseret dato og klokkeslæt med en server på netværket med SNTP. Udførelse af SNTP-indstillinger

<Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan du reducere den tid, det tager, før du kan udføre handlinger på skærmen og scanne originaler, når der er tændt for strømmen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når denne funktion er aktiveret
Der bruges strøm på standby, også selvom der er slukket for strømmen.
Der afgives en tone, når maskinen tændes, eller når maskinen slukkes, hvis du indstiller <Tone f Energibesp./Dvale> eller <Tone for Dvalestatus> i <Andre lydstyrkeindstillinger> til <Til>. (Maskinen kan dog muligvis ikke starte hurtigt, og der afgives muligvis ikke en lyd, afhængigt af maskinens status.)
Selvom denne funktion er indstillet til "Til", starter maskinen ikke hurtigt i følgende situationer:
Når nogen af Wi-Fi-netværksindstillingerne er indstillet til "Til"
Ved tænding af hovedstrømmen til maskinen efter slukning af hovedstrømmen under nogen af betingelserne herunder
Der er gået mere end 110 timer siden hurtig start
Arbejder med job
Job er reserveret
Lige efter brug af telefonlinjer
Sikkerhedskopiering af data
Adgang til maskinen via netværk
Efter angivelse af indstillinger der kræver genstart af maskinen
Fejl er opstået
Brug af statussen Begrænset funktionalitet
Strømkablet er frakoblet, efter der er slukket for hovedstrømmen
MEAP-applikationer, der ikke understøtter hurtig start, er installeret på maskinen
Ved tænding af maskinens hovedstrøm i løbet af 20 sekunder efter der er slukket for hovedstrømmen
Ved tænding af maskinens hovedstrøm, efter at der er gået otte timer siden maskinen blev slukket
Ved tænding af hovedstrømmen til maskinen efter slukning af hovedstrømmen fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)

<Tid for automatisk nulstilling>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan angive tidsperioden, hvorefter du automatisk logges ud, og touchpanelet vender tilbage til standardindstillingerne.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tid for automatisk nulstilling>
0 min=Fra, 10 til 50 sekunder i trin på 10 sekunder, 1 til 2 9 minutter i trin på et minut.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis login-tjenesten bruges, logger maskinen automatisk brugeren af, når tid for automatisk nulstilling udløber.
Det skærmbillede, der vises efter automatisk nulstilling, afhænger af følgende indstillinger.
Indstilling 1: Indstillingerne i [Visual Message Settings] (når [When to Display] er indstillet til [After Logout/Auto Reset])
Når visuel meddelelse ikke er indstillet, eller det skærmbillede, der er angivet i Indstilling 2, vises, efter at det viste skærmbillede med visuel meddelelse er lukket.
Indstilling 2: Indstillingerne i <Funktion efter auto-nulstilling>
Når <Startfunktion> er indstillet, vises det skærmbillede, der er angivet i <Standardskærm ved start/gendannelse> (Indstilling 3).
Når <Valgt funktion> er indstillet, vises funktionen før automatisk nulstilling. (De angivne indstillinger og indtastede værdier for hver funktion ryddes.) Indstillingerne under <Valgt funktion> vises muligvis ikke korrekt, og det skærmbillede, der er angivet i <Standardskærm ved start/gendannelse>, vises muligvis.
Indstilling 3: Indstillingerne i <Standardskærm ved start/gendannelse>

<Begræns tid for automatisk nulstilling>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan generelle brugere ikke indstille <Tid for automatisk nulstilling> og <Funktion efter auto-nulstilling>.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Begræns tid for automatisk nulstilling>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Funktion efter auto-nulstilling>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille, om den indstillede standardskærm for <Standardskærm ved start/gendannelse> i <Præferencer> eller den skærm umiddelbart før vises ved start, når den automatisk nulstilling starter.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Funktion efter auto-nulstilling>
<Startfunktion>, <Valgt funktion>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis Visuel meddelelse er indstillet til at blive vises, efter Automatisk nulstilling starter, vises skærmbilledet Visuel meddelelse først, uanset denne indstilling. Konfiguration af funktionen Visuel meddelelse

<Automatisk lukningstid>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>
Med Auto nedlukning: Hvis touchpanelet på maskinen er ledig i en bestemt periode, efter det er gået i dvale, lukker maskinen automatisk.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Automatisk lukningstid>
0 t.=Fra, 1 til 4 til 8 timer i intervaller på én time
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis det valgfri faxkort er installeret, udføres der ikke automatisk nedlukning.
Selvom maskinen betjenes fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), lukker maskinen automatisk ned, hvis maskinens touchpanel er ledigt i en vis tidsperiode. Der kan opstå en fejlfunktion, specielt hvis maskinen automatisk lukker ned under import. Indstil <Automatisk lukningstid> til <0> ved import af data.
Der kan muligvis ikke ske en automatisk nedlukning, afhængigt af forholdene, som maskinen bruges under.

<Ugentlig timer for automatisk lukning>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille den tid, hvor maskinen automatisk skal lukke ned på de forskellige ugedage. Hvis du bruger denne funktion, skal du ikke selv lukke maskinen manuelt hver dag.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Ugentlig timer for automatisk lukning>
Søn til lør, 00:00 til 23:59 i intervaller på 1 minut
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis både <Automatisk lukningstid> og <Ugentlig timer for automatisk lukning> er indstillet, får <Automatisk lukningstid> prioritet.

<Automatisk dvaletid>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille tiden, indtil maskinen automatisk går i dvaletilstand, hvis der ikke udføres nogen betjeninger.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Automatisk dvaletid>
10 sek., 1 min, 2 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 1 t, 90 min.*1, 2 t*1
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Vises muligvis ikke på visse modeller.
Vi anbefaler, at standardværdien bruges til denne indstilling.

<Energiforbrug i dvalestatus>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille den mængde af energi, som maskinen forbruger i dvale.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Energiforbrug i dvalestatus>
<Lav>, <Høj>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis maskinen er sluttet til en computer med et USB-kabel, kan maskinen, afhængigt af tidsindstillingen for at gå i dvale, måske ikke modtage data korrekt. Væk maskinen fra dvale, og udfør derefter jobbet igen.
Niveauet af energiforbrug kan være det samme, som når <Høj> er indstillet, endda når <Lav> er indstillet, afhængigt af statussen på maskinen.
Når der udføres trådløs kommunikation, mens <Indstillinger for Trådløst LAN> er aktiveret, skal <Energiforbrug i dvalestatus> indstilles til <Høj>.
Hvis energiforbrugsniveauet er indstillet til <Lav>, kan kommunikationsfejl forekomme, afhængigt af den netværkshjælpesoftware, du bruger. For at undgå dette skal du trykke på energibesparelsestasten for at annullere dvalestatussen inden brug af maskinen.

<Ugentlig timer for autodvale>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille den tid, hvor maskinen automatisk skal gå i dvalestatus på de forskellige ugedage.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Ugentlig timer for autodvale>
<Søndag> til <Lørdag>, 00:00 til 23:59, i trin på ét minut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du indstiller både <Automatisk dvaletid> og <Ugentlig timer for autodvale>, får indstillingen <Automatisk dvaletid> prioritet.

<Tidsindst. for Automatisk justering af forløb> (kun 4900-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan udføre den automatiske justering af forløb på et angivet tidspunkt hver dag.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tidsindst. for Automatisk justering af forløb>
<Søndag> til <Lørdag>, 00:00 til 23:59, i trin på ét minut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Energibesp/Tidsindst. f afslutn. af dvalestat.> (kun 8900-serie/6900-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille det tidspunkt, hvor maskinen gendannes fra energisparestatussen eller dvalestatussen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Energibesp/Tidsindst. f afslutn. af dvalestat.>
00:00 til 23:59, i spring à et minut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Tidsindstillinger for afslutning af dvalestatus>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Du kan indstille det tidspunkt, hvor maskinen gendannes efter dvale.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tidsindstillinger for afslutning af dvalestatus>
00:00 til 23:59, i spring à et minut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Status efter tryk på energisparetast> (kun 8900-serie/6900-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>
Du kan vælge den status, der aktiveres, når du trykker på Energibesparelsestasten. I <Energisparestatus> bruger maskinen mere strøm end i <Dvale>, men handlingerne kan genoptages hurtigere.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Status efter tryk på energisparetast>
<Energisparestatus>, <Dvale>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Indstilling af <Energisparestatus> i <Status efter tryk på energisparetast> er nødvendig for at indstille Energibesparelse-status.
Efter deaktivering af Energibesparelse-status vil maskinens opstartstid variere afhængigt af energispareniveau og det omgivende miljø (dvs. temperatur, luftfugtighed osv).

<Skift energisparestatus> (kun 8900-serie/6900-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>
Når maskinen ikke anvendes i længere tid, kan du indstille maskinen til at gå i Energisparestatus ved at trykke på (Energibesparelse) på betjeningspanelet. Energibesparelse-status nedsætter forbruget ved at sænke temperaturen i fikseringsenheden. For at genaktivere maskinen skal du trykke på (Energibesparelse) igen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skift energisparestatus>
<-10 %>, <-25 %>, <-50 %>, <Ingen gendannelsestid>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Indstilling af <Energisparestatus> i <Status efter tryk på energisparetast> er nødvendig for at indstille Energibesparelse-status.
Efter deaktivering af Energibesparelse-status vil maskinens opstartstid variere afhængigt af energispareniveau og det omgivende miljø (dvs. temperatur, luftfugtighed osv).

<Tid for stillestatus> (kun 8900-serie/6900-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>
Denne maskine skifter til stillestatus, når den angivne tidsperiode efter sidste printjob eller tastetryk er udløbet. Du kan angive tidsperioden efter hvilken, maskinen automatisk går i stillestatus.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tid for stillestatus>
0 min.=Fra, 1 til 9 minutter i spring à et minut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du vælger <0>, indstilles Stillestatus ikke.

<Afslutning af Dvale/Eco>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Timer-/energiindstillinger>
Når du annullerer dvalestatus og starter betjeningen, kan du aktivere nødvendige funktioner efter hinanden. Betjeningspanelet aktiveres først, efterfulgt af andre funktioner der aktiveres som reaktion på brugerens betjening. Du kan spare energi og få lavere støj ved ikke at aktivere unødvendige funktioner.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Afslutning af Dvale/Eco>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9EUJ-0L0