Indstilling af IPv4-adressen for underlinjen

Angiv den IPv4-adresse, der skal bruges til underlinjen.
Det er kun IPv4-adresser, der kan bruges med underlinjen.

Indstilling af en IP-adresse

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje>.
3
Tryk på <Indstillinger for IP-adresse>, og indstil underlinjens IP-adresse.
Du kan indstille både automatisk tildeling og manuel angivelse. Hvis du indstiller begge og indstiller <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> til <Fra>, bruges den manuelt indtastede IP-adresse, når hentning af den automatiske IP-adresse mislykkes.
Automatisk tildeling af IP-adressen med DHCP
Tryk på <DHCP>. Vælg dette element efter netværksmiljøet for dit trådløse LAN.
Hvis <DHCP> er valgt, udføres kommunikationen for at kontrollere, om netværkstjenester leveres, uanset om miljøet kan bruge DHCP. Det anbefales, at du ikke fjerner markeringen af dette element, hvis du ikke bruger DHCP.
Manuel angivelse af IP-adressen
1
Bekræft, at <DHCP> ikke er markeret.
Hvis indstillingen er markeret, skal du trykke på knappen for at fjerne markeringen.
2
Indtast IP-adressen, subnetmasken og gateway-adressen.
Tryk på hver enkelt knap, og angiv den krævede indstilling.
Når du tilslutter til et andet netværk via en router, skal du angive gateway-adressen og også konfigurere <Indstillinger for Statisk routing>. Indstilling af statisk routing
4
Tryk på <OK>.
5
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Ja>.
9EUJ-04E