Opsætning ved hjælp af opsætningsvejledningen

Når maskinen tændes første gang (Tænde maskinen), begynder den indledende konfiguration af maskinen automatisk. Du kan justere den grundlæggende konfiguration, der er nødvendig for at anvende maskinen. Konfigurér den grundlæggende opsætning i overensstemmelse med hvert skærmbillede, eller klik på et link for at vise den tilhørende side og se detaljer.
Trin 1
Angiv sproget og tastaturlayoutet.
Vælg det sprog, der skal vises på skærmbillederne. Afhængigt af sproget kan du ændre layoutet for det tastatur, der vises til tegnindtastning.
Trin 2
Bland toneren.
Hvis skærmen <Tonerblanding> vises, skal du ryste toneren og udføre en indledende justering.
Hvis skærmen <Papirindstillinger> vises, skal du gå til trin 3.
Trin 3
Kontroller papirindstillingerne.
Kontrollér, at det papir, der er lagt i papirskuffen, er angivet korrekt.
Hvis du ikke er logget ind som en administrator, skal du gå til trin 12.
Trin 4
Log ind som administratoren.
Lav et login med godkendelse for at konfigurere de indstillinger, der kræver administratorrettigheder.
Du kan springe over de indstillinger, der kræver administratorrettigheder og fortsætte til næste trin ved at trykke på <Spring over>. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 12.
Trin 5
Angiv indstillingerne for brugergodkendelse.
For at forbedre maskinens sikkerhed skal du bruge maskinen med et system, der anvender brugergodkendelse.
Denne maskine er indstillet til at anvende brugergodkendelsen som login-servicen. For flere informationer skal du se Konfiguration af indstillingerne for personlig godkendelsesadministration.
Trin 6
Angiv indstillinger for valgfri udbakker.
Hvis skærmen <Brug ekstra udbakke> vises, skal du angive, om du vil bruge nogle ekstra udbakker.
Hvis skærmen <Indstillinger for dato og tid> vises, skal du gå til trin 7.
Trin 7
Indstil datoen og klokkeslættet.
Kontrollér indstillingen for maskinens startdato og -tid.
Trin 8
Angiv IP-adressen.
Angiv indstillingerne for netværksforbindelsen.
Trin 9
Angiv DNS-indstillingerne.
Angiv DNS-serveradressen, DNS-værtsnavnet og DNS-domænenavnet.
Trin 10
Angiv proxy-indstillingerne.
Angiv de nødvendige indstillinger for at anvende proxyen.
Trin 11
Angiv faxindstillingerne.
Angiv de nødvendige indstillinger for at anvende faxfunktionen.
Hvis maskinen ikke har en faxfunktion, skal du fortsætte til trin 12.
Trin 12
Udfør den automatiske forløbsjustering.
Justér forløbet for at printe tydeligt.
Afhængigt af maskinen kan fremgangsmåden variere. For informationer om den automatiske forløbsjustering kan du se Justering af farveforløb.
Trin 13
Print en rapport.
Du kan printe netværksbrugerlisten, faxbrugerdatalisten og listen med justeret værdi.
Trin 14
Afslut opsætningsvejledningen.
Når du er færdig med opsætningsvejledningen, så genstart maskinen for at anvende de angivne indstillinger.
Hvis du ikke bruger opsætningsvejledningen, skal du trykke på <Afslut Opsætningsvejl> i trin 1.
Du kan ændre hver indstilling senere ved at trykke på  (Indstillinger/Registrering), når du er færdig med opsætningsvejledningen (med undtagelse af <Tonerblanding>).

Start af opsætningsvejledningen senere

Opsætningsvejledningen kan ikke startes i følgende tilfælde.
Hvis brugergodkendelse eller afdelings-ID-godkendelse er indstillet.
Hvis afdelings-ID-godkendelse er indstillet.
Hvis godkendelsen er udført med et kort.
 (Indstillinger/Registrering) <Administrationsindstillinger> <Licens/andet> <Startvejledning til installation> <Start>
Hvis du starter opsætningsvejledningen senere og logger ind som en administrator, vises trin 4 ikke. Fortsæt til trin 5.
9EUJ-03U