Faxlinjens indstillinger

For at anvende faxen på maskinen skal du registrere faxnummeret og virksomheds- eller afdelingsnavnet, der vises/printes på modtagerens faxmaskine, når du sender en fax. Indstil også typen af kommunikationskanal.
Modeller med en valgfri faxfunktion
Hvis du vil bruge faxfunktionen, skal det krævede faxekstraudstyr installeres. Systemindstillinger
Hvis du vil benytte maskinen som fjernfaxklientmaskine, er indstillingerne <Registrér enhedens navn> og <Vælg linjetype> i proceduren herunder er ikke påkrævet.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Funktionsindstillinger> <Send> <Faxindstillinger>  <Angiv linje>.
3
Tryk på <Linje 1> <Registrér enhedens telefonnummer>.
4
Indtast et faxnummer, og tryk på <OK>.
Det faxnummer, du registrerede, meddeles til modtageren.
5
Indtast et navn i <Registrér enhedens navn>, og tryk på <OK>.
Det navn, du registrerede, meddeles til modtageren.
I stedet for det enhedsnavn, du angav, kan du vise eller printe afsenderens navn. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer
6
Vælg en linjetype i <Vælg linjetype>, tryk på <OK>.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken slags linjetype, du anvender, så kontakt din forhandler eller din televirksomhed.
Konfigurér indstillingen i henhold til faxmuligheden.
Du kan redigere det linjenavn, der vises på skærmbilledet til linjevalg, ved hjælp af <Redigér navn på linje for Skærmb. Vælg linje>*1. <Redigér navn på linje for Skærmb. Vælg linje>
Du kan ændre visningen for adresselisten alt efter den linje, du har valgt i <Standard adresseliste ved valg af linje>*1. <Standard adresseliste ved valg af linje>
*1 Angiver elementer, der muligvis ikke vises på skærmbilledet Indstillinger/Registrering, afhængigt af modellen af din maskine eller området.
9EUJ-052