Printning af filer på hukommelsesmediet

Selvom maskinen ikke er sluttet til en computer, eller der ikke er installeret en printerdriver på computeren, kan du fra maskinen printe filer, der er gemt på hukommelsesmediet.
1
Tryk på <Se gemte filer>. <Hjem>-skærmen
Hvis <Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes> er indstillet til <Til>, vises der en genvej til <Print fra hukommelsesmedie>, når du indsætter hukommelsesmedier. Tryk på <Print fra hukommelsesmedie>, og gå videre til trin 4. <Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes>Isættelse af et hukommelsesmedie
2
Tryk på <Hukommelsesmedie>.
3
Angiv det ønskede hukommelsesmedie.
For informationer om emnerne på skærmbilledet og instruktioner om at bruge dem kan du se Arbejde med filer og mapper på hukommelsesmedier.
4
Vælg en fil, og tryk på <Print>.
Vælger du PDF- eller XPS-filer, skal du fortsætte til trin 6.
Du kan vælge og printe op til 6 filer fra samme hukommelsesmedie på én gang.
5
Vælg papirkilden, og tryk på <OK>.
6
Indtast antal print ved hjælp af taltasterne.
Hvis du vælger flere filer i trin 4, skal du trykke på <Skift antal kopier> og indtaste antallet af print.
7
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
For printindstillinger kan du se Indstilling af skærmbillede og handlinger til printning af gemte filer.
For at printe en fil med et password skal du trykke på <Tilvalg>  <Password til at åbne dokument>  <Krypteret password> eller <Rettighedspassword>, indtaste passwordet og trykke på <OK>. Hvis du vil printe PDF-filer, hvor print er forbudt eller printe PDF-filer, der kun tillader lavopløseligt print i høj opløsning, skal du indtaste det angivne password.
Hvis du trykker på <Start print> uden at angive et password, vises passwordskærmen, hvis filen har et krypteringspassword.
8
Tryk på <Start print>.
Printing starter.
For at annullere printning skal du trykke på <Annullér>  <Ja>.
9EUJ-0EH