Useiden vastaanottajien tallentaminen ryhmänä

Useita osoitekirjaan tallennettuja vastaanottajia (Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan) voidaan yhdistää ryhmäksi. Voit käyttää tätä ominaisuutta lähettääksesi asiakirjoja ja varmuuskopioidaksesi tietoa samalla kerralla, sillä erityyppiset vastaanottajat voidaan tallentaa samaan ryhmään. Voit esimerkiksi tallentaa sähköpostiosoitteita ja tiedostopalvelimen IP-osoitteita yhdeksi ryhmäksi, tai faksinumeroita ja I-faksiosoitteita toiseksi ryhmäksi.
Jotta voit tallentaa omaan käyttöösi vastaanottajia sisältävän ryhmän, sinun on kirjauduttava sisään laitteeseen. Laitteeseen kirjautuminen
Et voi tallentaa uusia vastaanottajia ryhmäosoitteeseen. Tallenna vastaanottajat osoitekirjaan edeltäkäsin.
Vain saman osoitelistan vastaanottajia voidaan ryhmitellä. Eri osoitelistoihin tallennettuja vastaanottajia ei voi ryhmitellä.
Voit tallentaa enintään 256 vastaanottajaa ryhmäosoitteeseen.
Koska jokaista osoitteen syöttöä käsitellään yksittäisenä syöttönä, niin jos faksinumero tallennetaan ryhmäosoitteeseen, faksinumero ja ryhmäosoite lasketaan kahdeksi syötöksi.
Vastaanottajien, kuten sähköpostiosoitteiden, lisäksi voit tallentaa ryhmään postilaatikon (laitteen tilapäisen tallennustilan) (Tiedostojen yksinkertainen muokkaus). Kun esimerkiksi tallennat lokeron ryhmään ja valitset skannatun asiakirjan, joka on liitetty sähköpostiin, asiakirja voidaan tallentaa laitteeseen ja tarkistaa myöhemmin.
1
Valitse <Vast./Välitä asetukset>. <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse <Tallenna vastaanottajat>.
3
Valitse <Tallenna uusi vastaanottaja>.
4
Valitse <Ryhmä>.
5
Valitse <Nimi>  kirjoita ryhmän nimi ja valitse <OK>.
6
Valitse osoiteluettelo.
(Näytössä näkyvät kohteet saattavat vaihdella mallin ja asennettujen lisävarusteiden mukaan.)
Voit luoda ryhmän vastaanottajista, jotka on tallennettu valittuun osoiteluetteloon. Jos valitset esimerkiksi <Osoitelista 2>, et voi lisätä ryhmään <Osoitelista 1> -kohtaan tallennettua vastaanottajaa. Luotu ryhmä tallennetaan osoiteluetteloon, jonka valitset tässä vaiheessa.
Jos haluat tallentaa omaan käyttöösi vastaanottajia sisältävän ryhmän, valitse <Oma osoiteluettelo>.
Jos haluat tallentaa vastaanottajia ryhmään, jota vain pääkäyttäjä voi muokata, valitse <Pääkäytt. os.luettelo>.
Jos valitset <Oma osoiteluettelo>, et voi valita <Tallenna lokeroon>.
7
Valitse ryhmään tallennettavat vastaanottajat.
1
Valitse <Lisää osoitekirjasta>.
2
Valitse vastaanottajat, jotka haluat tallentaa ryhmään, ja valitse sitten <OK>.
Vastaanottajan tyyppipainike
Suodata osoiteluettelossa näkyvät vastaanottajat valitsemalla (sähköposti),  (faksi), (I-faksi) tai  (tiedosto) (). Näytä kaikki tallennetut vastaanottajat valitsemalla <Kaikki>.
Vastaanottaja
Osoiteluetteloon tallennetut vastaanottajat, jotka valitsit vaiheessa 6, tulevat näkyviin. Valitse tästä luettelosta vastaanottajat, jotka haluat tallentaa ryhmänä.
Jos vastaanottajia hallitaan käyttöoikeusnumeroilla, ne eivät näy luettelossa, ellet kirjoita käyttöoikeusnumeroa (Pääsyn estäminen Osoitekirjaan tallennettuihin vastaanottajiin), kun olet valinnut <Hakunumero>.
<Tiedot/Muokkaa>
Valitse vastaanottaja ja valitse <Tiedot/Muokkaa>, jos haluat tarkistaa vastaanottajan asetukset. Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla <OK>.
<Haku nimellä>
Kirjoita vastaanottajan nimi. Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla <Haku nimellä> uudelleen.
Ensimmäinen kirjain -painike
Valitse aakkosnumeerinen painike vastaanottajan nimen ensimmäisen merkin mukaan. Näytä kaikki tallennetut vastaanottajat valitsemalla <Kaikki>.
Lokeroiden tallentaminen ryhmiin
Osoitekirjassa ja lokerossa olevat vastaanottajat voidaan tallentaa samaan ryhmään.
8
Valitse <OK>  <Sulje>.
Jos vastaanottajia hallitaan käyttöoikeusnumeroilla, kirjoita käyttöoikeusnumero (Pääsyn estäminen Osoitekirjaan tallennettuihin vastaanottajiin), kun olet valinnut <Seuraava> vaiheessa 8.
Jos yrität lähettää tiedostopalvelimelle, jonka <Vahvista ennen lähetystä.> -asetuksena on <Kyllä>, esiin tulee ikkuna käyttäjänimen ja salasanan syöttämistä varten. Jos näin käy, syötä aikaisemmin asetettu salasana. Jos haluat tallentaa tiedostopalvelimen ryhmäosoitteeseen, aseta <Vahvista ennen lähetystä.> -asetukseksi <Ei>. Et voi lähettää ryhmäosoitteeseen, joka sisältää tiedostopalvelimen, jonka <Vahvista ennen lähetystä.> -asetuksena on <Kyllä>.
9EUK-069