Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan

Voit tallentaa osoitekirjaan vastaanottajan faksinumeron tai sähköpostiosoitteen, jota voidaan käyttää lähetettäessä skannattuja alkuperäisiä. Voit tallentaa osoitekirjaan vastaanottajaksi myös I-faksiosoitteen, tiedostopalvelimen kansion sijainnin (IP-osoitteen ja polun) ja Canon-monitoimilaitteen* tallennustilan (Lisätila).
* Käytettävissä vain imageRUNNER ADVANCE -sarjaan
Jotta voit tallentaa vastaanottajan omaan käyttöösi, sinun on kirjauduttava sisään henkilökohtaisen todentamisen hallinnalla. Käyttäjien hallinta
Vastaanottajia voidaan tallentaa/muokata/poistaa myös seuraavissa näytöissä:
<Osoitekirja> faksauksen perustoimintonäytössä Faksien lähettämisen perustoiminnot
<Osoitekirja> skannauksen perustoimintonäytössä Alkuperäisten skannauksen perustoiminnot
1
Valitse <Vast./Välitä asetukset>. <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse <Tallenna vastaanottajat>.
3
Valitse <Tallenna uusi vastaanottaja>.
4
Valitse tallennettavat toiminnot.
Valitse vastaanottajan toiminnot kohdassa <Faksi>, <Sähköposti>, <I-faksi> tai <Tiedosto>.
5
Valitse <Nimi>  kirjoita vastaanottajan nimi ja valitse <OK>.
6
Valitse osoiteluettelo kohdassa <Oma osoiteluettelo>, Käyttäjäryhmän osoiteluettelot, <Osoitelista 1> – <Osoitelista 10> ja <Pääkäytt. os.luettelo>.
(Näytössä näkyvät kohteet saattavat vaihdella mallin ja asennettujen lisävarusteiden mukaan.)
Jos haluat tallentaa vastaanottajan omaan käyttöösi, valitse <Oma osoiteluettelo>.
Jos haluat tallentaa vastaanottajan, jota vain pääkäyttäjä voi muokata, valitse <Pääkäytt. os.luettelo>.
Jos haluat jakaa vastaanottajan tallennetun käyttäjäryhmän kanssa, valitse tallennettu Käyttäjäryhmän osoiteluettelo.
<Osoitelista 1> – <Osoitelista 10> voidaan katsoa 10 erilliseksi osoitekirjaksi. Osoitelistojen luokittelu osastojen tai asiakkaiden mukaan helpottaa osoitteiden löytämistä vastaanottajaa haettaessa. Osoiteluetteloja on myös helpompi hallita, kun vaihdat niiden nimet osaston tai asiakkaan nimen mukaan (<Nimeä osoitelista uudelleen>).
Voit hallita käyttäjäryhmien osoitelistoja antamalla vain pääkäyttäjälle valtuudet tallentaa/muokata vastaanottajia Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa. <Käytä käyttäjäryhmän osoiteluetteloa>
7
Määritä asetukset sen mukaan mikä toiminto on valittu vaiheessa 4.
Faksi
Sähköposti
I-faksi
Tiedostopalvelin/Lisätila
8
Valitse <OK>  <Sulje>.
Jos vastaanottajia hallitaan käyttöoikeusnumeroilla, kirjoita käyttöoikeusnumero (Pääsyn estäminen Osoitekirjaan tallennettuihin vastaanottajiin), kun olet valinnut <Seuraava> vaiheessa 8.
Jos yrität lähettää tiedostopalvelimelle/Lisätila-tilaan, jonka <Vahvista ennen lähetystä.> -asetuksena on <Kyllä>, esiin tulee ikkunan käyttäjänimen ja salasanan syöttämistä varten. Jos näin käy, syötä aikaisemmin asetettu salasana. Jos haluat tallentaa tiedostopalvelimen/Lisätila-tilan ryhmäosoitteeseen, aseta <Vahvista ennen lähetystä.> -asetukseksi <Ei>. Et voi lähettää ryhmäosoitteeseen, joka sisältää tiedostopalvelimen/Lisätila-tilan, jonka <Vahvista ennen lähetystä.> -asetuksena on <Kyllä>.
Useita osoitekirjaan tallennettuja vastaanottajia voidaan yhdistää ryhmäksi. Lisätietoja on kohdassa Useiden vastaanottajien tallentaminen ryhmänä.
Jos haluat muuttaa tai poistaa osoitekirjaan tallennettuja vastaanottajien tietoja, katso kohta Osoitekirjaan tallennettujen vastaanottajien muokkaaminen.
UPN:ää voi käyttää vain jos lähetät tietokoneeseen, joka on Active Directory -hakemistoon kuuluvalla toimialueella.
VINKIT
Jos LDAP-palvelin on jo tallennettu laitteeseen (LDAP-palvelimen rekisteröiminen), voit hakea vastanottajia ja tallentaa ne osoitekirjaan. Valitse <Vast./Välitä asetukset>  <Tallenna vastaanottajat>  <Tallenna uusi vastaanottaja>  <Tallenna LDAP-palvelimelta> ja hae vastaanottajia toiminnolla <Etsi ehdoilla> tai <Haku nimellä>.
Jos käyttäjätunnus ja salasana ovat oikein, mutta hakutulosluettelo on tyhjä, tarkista sekä LDAP-palvelimen että laitteen ajan asetukset. Jos LDAP-palvelimen ja laitteen ajan asetuksessa on eroa viisi minuuttia tai enemmän, hakua ei voida suorittaa.
Jos hakutuloksissa on useampia vastaanottajia, voit tallentaa niistä enintään 256 kerralla.
LDAP-palvelimelta saatavat tiedot ovat pelkästään nimiä ja faksinumeroita/osoitteita. Tallenna muut tiedot tarpeen mukaan kohdassa <Tiedot/Muokkaa>.
Et voi hakea vastaanottajia LDAP-palvelimelta sekä käyttöpaneelilla että Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksella samaan aikaan.
Kun etsit vastaanottajia LDAP-palvelimelta käyttöpaneelin avulla, voit määrittää neljä hakuehtoa. Kun taas haet vastaanottajia LDAP-palvelimelta Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksella, voit määrittää vain yhden hakuehdon.
Voit joutua kirjoittamaan käyttäjänimen ja salasanan. Kirjoita LDAP-palvelimeen tallennettu laitteen käyttäjänimi ja salasana. Jos todennustietoja ei käytetä, suorita haku niin, että Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käyttäjänimi- ja salasanakentät ovat tyhjiä.
Vastaanottajien määrittäminen/tallentaminen lähetyshistoriasta
Voit määrittää vastaanottajia ja tallentaa vastaanottajia osoitekirjaan lähetyshistoriasta <Tilavalvonta>-näytössä. Tämä säästää osoitteen syöttämisen vaivan ja auttaa myös välttämään lähettämistä väärälle vastaanottajalle virheellisesti syötetyn osoitteen takia.
Kun vastaanottaja määritetään: <Tilavalvonta> <Lähetä> <Työloki> valitse lähetyskohde: <Määritä läh. vast.ottajaksi> <OK>
Kun tallennat vastaanottajan: <Tilavalvonta>  <Lähetä> <Työloki> valitse tallennettava vastaanottaja <Tallenna vastaanottaja> tallenna vastaanottaja tallennusikkunasta kutakin vastaanottajatyyppiä varten.
9EUK-068