Syöttölaitteen puhdistaminen

Jos esiintyy jotain seuraavista ongelmista, kun asiakirja skannataan syöttölaitteesta, suorita syöttölaitteen puhdistus.
Asiakirjaa ei voi skannata selkeästi
Asiakirjan kokoa ei tunnisteta oikein
Asiakirja likaantuu skannauksen aikana
Paperitukoksia tapahtuu usein

Kun 2-Sided Single Pass Feeder (Single Pass DADF-C) on asennettu

Single Pass DADF-C on lisävaruste.
1
Sammuta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Laitteen virran katkaiseminen
Tarkista laitteen toimintatila ennen virran sammuttamista. Virta voidaan sammuttaa, vaikka laite suorittaa toimintoa. Virran sammuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa toiminnon keskeytymisen tai tietojen vahingoittumisen.
2
Vedä vipua ja avaa syöttölaitteen kansi.
3
Puhdista syöttölaitteen kannen alla olevat rullat.
Kostuta pehmeä liina vedellä ja purista liina hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten rullat. Pyyhi tämän jälkeen rullat pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Varmista, ettei roskia (kuten paperin paloja) pääse useiden arkkien syötön tunnistimen uraan. Jos siellä on roskia, poista ne pehmeällä liinalla.
Jos rullat ja niitä ympäröivä alue ovat hyvin likaiset, puhdista ne. Kostuta pehmeä liina vedellä ja purista liina hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten likaiset alueet. Pyyhi tämän jälkeen alueet pehmeällä ja kuivalla liinalla.
4
Sulje syöttölaitteen kansi varovasti.
5
Avaa syöttölaite.
6
Pyyhi asiakirjan skannausalue valotuslasin puolella.
Pyyhi kapea lasilevy () ja valkoinen levy ().
Pyyhi alue mukana toimitetulla puhdistusliinalla. Jos lika ei irtoa, kostuta pehmeä liina vedellä ja purista se hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten laite. Pyyhi tämän jälkeen laite pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Odota, että kosteus on kuivunut täysin ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen.
7
Pyyhi asiakirjan skannausalue syöttölaitteen puolella.
Avaa asiakirjan skannausalueen kansi vetämällä ylävivusta.
Avaa kansi varovasti, jotta et vaurioita valotuslasia.
Avaa sisempi kansi.
Pyyhi asiakirjan skannausalue.
Pyyhi kapea lasilevy () ja valkoinen levy ().
Kostuta pehmeä liina vedellä ja purista liina hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten laite. Pyyhi tämän jälkeen laite pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Odota, että kosteus on kuivunut täysin ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen.
Sulje sisempi kansi.
Sulje asiakirjan skannausalueen kansi siten, että se napsahtaa paikalleen.
8
Sulje syöttölaite varovasti.
9
Kytke virtajohto pistorasiaan ja kytke virta laitteeseen.
Laitteen käynnistäminen
Jos alkuperäisissä tai papereissa näkyy raitoja vielä syöttölaitteen puhdistuksen jälkeenkin
Lisää syöttölaitteeseen noin 10 arkkia A4-kokoista paperia ja suorita <Syöttölaitteen puhdistus> tekemällä seuraavat toimet. Kun näyttöön tulee viesti puhdistuksen valmistumisesta, tarkista, onko vika poistunut kopioimalla alkuperäinen syöttölaitteella.
Syöttölaitteen puhdistus kestää noin 20 sekuntia.

Kun 2-Sided Double Pass Feeder (DADF-BA) on asennettu

DADF-BA on lisävaruste.
Pyöritä rullia puhdistuksen aikana.
1
Sammuta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Laitteen virran katkaiseminen
Tarkista laitteen toimintatila ennen virran sammuttamista. Virta voidaan sammuttaa, vaikka laite suorittaa toimintoa. Virran sammuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa toiminnon keskeytymisen tai tietojen vahingoittumisen.
2
Vedä vipua ja avaa syöttölaitteen kansi.
3
Puhdista syöttölaitteen kannen alla olevat rullat.
Kostuta pehmeä liina vedellä ja purista liina hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten rullat. Pyyhi tämän jälkeen rullat pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Jos rullat ja niitä ympäröivä alue ovat hyvin likaiset, puhdista ne. Kostuta pehmeä liina vedellä ja purista liina hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten likaiset alueet. Pyyhi tämän jälkeen alueet pehmeällä ja kuivalla liinalla.
4
Puhdista syöttölaitteen sisemmän kannen sisäpuoli.
Avaa syöttölaitteen sisempi kansi.
Pyyhi läpinäkyvä muovi.
Kostuta pehmeä liina vedellä ja purista liina hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten muovi. Pyyhi tämän jälkeen muovi pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Odota, että kosteus on kuivunut täysin ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen.
Puhdista rullat (kaikkiaan kolmessa paikassa) sisäkannen alla.
Kostuta pehmeä liina vedellä ja purista liina hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten rullat. Pyyhi tämän jälkeen rullat pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Odota, että kosteus on kuivunut täysin ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen.
Sulje syöttölaitteen sisempi kansi.
Varo jättämästä sormiasi väliin syöttölaitteen sisempää kantta sulkiessasi, sillä voit loukata itseäsi.
5
Puhdista asiakirjojen syötön skannausalue (kapea lasilevy) ja valkoinen alue (rullat ja levy).
Avaa syöttölaite.
Puhdista valkoinen levy.
Kostuta pehmeä liina vedellä ja purista liina hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten levy. Pyyhi tämän jälkeen levy pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Odota, että kosteus on kuivunut täysin ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen.
Puhdista syöttölaitteen skannausalue.
Kostuta pehmeä liina vedellä, purista liina hyvin kuivaksi ja pyyhi sitten alue. Pyyhi tämän jälkeen alue pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Odota, että kosteus on kuivunut täysin ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen.
Sulje syöttölaite.
Kun suljet syöttölaitetta, varo jättämästä sormiasi väliin, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
6
Sulje syöttölaitteen kansi varovasti.
Kun suljet syöttölaitteen kannen, varo jättämästä sormiasi väliin, sillä voit satuttaa itseäsi.
7
Kytke virtajohto pistorasiaan ja kytke virta laitteeseen.
Laitteen käynnistäminen
Jos alkuperäisissä tai papereissa näkyy raitoja vielä syöttölaitteen puhdistuksen jälkeenkin
Lisää syöttölaitteeseen noin 10 arkkia A4-kokoista paperia ja suorita <Syöttölaitteen puhdistus> tekemällä seuraavat toimet. Kun näyttöön tulee viesti puhdistuksen valmistumisesta, tarkista, onko vika poistunut kopioimalla alkuperäinen syöttölaitteella.
Syöttölaitteen puhdistus kestää noin 15 sekuntia.

9EUK-01F