Niittien lisääminen nitovaan viimeistelijään ja vihkoviimeistelijään

Niittipesän vaihtaminen nidontayksikköön

1
Avaa viimeistelijän etukansi.
2
Vedä niittikasetti ulos.
Pidä kiinni niittikasetin vihreästä ulokkeesta ja vedä kasetti ulos suorassa.
3
Poista tyhjä niittipesä niittikasetista.
Pidä kiinni niittipesästä nuolimerkin kohdalta ja poista se nuolen suuntaisesti.
4
Ota uusi niittipesä pakkauksesta.
5
Aseta uusi niittipesä niittikasettiin.
Aseta niittipesän etuosan ulkoneva levy niittikasettiin, ja laske niittipesä paikalleen niittikasettiin.
6
Pidä kiinni niittikasetin vihreästä ulokkeesta ja työnnä kasettia sisään niin syvälle kuin se menee.
7
Sulje viimeistelijän etukansi.
Niitit voidaan kohdistaa automaattisesti suorittamalla "kuivanidonta".

Niittipesien vaihtaminen vihkonidontayksikköön

Varmista ennen käsittelyä
Jos vihkotasolla on paperia, poista ne.
1
Avaa viimeistelijän etukansi.
2
Vedä vihkonidontayksikkö ulos.
3
Poista (kaksi) niittipesää, kun vedät vipua itseäsi kohti.
4
Poista tyhjä niittipesä.
Poista tyhjä niittipesä nostamalla sitä ylös samalla, kun pidät kiinni sen molemmista reunoista.
5
Ota uusi niittipesä pakkauksesta.
6
Aseta uusi niittipesä niittikasettiin.
7
Aseta niittipesät (kaksi) vihkonidontayksikköön.
Työnnä niitä niin pitkälle kuin ne menevät.
8
Työnnä vihkonidontayksikkö sisään ja sulje viimeistelijän etukansi.
Jos nidonta ei toimi niittien lisäämisen jälkeen, kohdista niitit manuaalisesti. <Vihkonitojan niittien kohdistus>
9EUK-01R