Tummuuden säätäminen

Jos tulosteiden tummuus poikkeaa huomattavasti alkuperäisestä asiakirjasta, voit säätää tummuutta vastaamaan paremmin alkuperäistä toimimalla seuraavasti.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Korjaa tummuus>.
2
Säädä tummuutta.
(Näytössä näkyvät kohteet saattavat vaihdella mallin ja asennettujen lisävarusteiden mukaan.)
Jos määrität sivun asetukseksi <Tumma>, suurimmalla tummuudella tulostettavien alueiden määrä kasvaa. Jos määrität sivun asetukseksi <Vaalea>, täytetyt alueet, teksti ja viivat saatetaan tulostaa rasteroituina, jolloin pisteitä jää pois. Tätä asetusta tulisi käyttää ensisijaisesti keskitummuuden säätämiseen.
3
Valitse <OK>.
9EUK-0UU