Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus syöttämällä laitteen IP-osoite verkkoselaimeesi. Tarkista laitteelle muodostettu IP-osoite ennen tämän toiminnon suorittamista. IP-osoitteen asettaminen
Turvallisuussyistä et voi kirjautua Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen pääkäyttäjän oletussalasanalla (7654321). Kirjaudu Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen sen jälkeen, kun pääkäyttäjän salasana on vaihdettu ohjauspaneelista.
 (Asetukset/Tallennus) <Hallinta-asetukset> <Käyttäjien hallinta> <Autentikoinnin hallinta> <Tallenna/Muokkaa autentikoitua käyttäjää> muuta salasanaa kohdassa "Administrator"
Kun sekä laite että Active Directory -palvelin on määritetty käyttäjän todennuslaitteiksi (Käyttäjän kirjautumismenetelmät ja todennuslaitteet), Active Directory -palvelimen aika-asetuksen on oltava sama kuin laitteessa.
TLS-salauksen käyttö liikennöintiin
Jos haluat salata Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen yhteyden, määritä TLS-avain ja varmenne (TLS:n avaimen ja varmenteen määrittäminen), siirry <Etäkäyttöliittymä>-asetukseen (<Etäkäyttöliittymä>) ja määritä <Käytä TLS-muotoa> -asetukseksi <Kyllä>. Sammuta sitten laitteen virta ja kytke se uudelleen päälle.
Kirjautuminen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen pääkäyttäjän oletussalasanan avulla
Voit myös sallia kirjautumisen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen pääkäyttäjän oletussalasanalla. ( (Asetukset/Tallennus) <Hallinta-asetukset> <Turva-asetukset> <Autentikointi/Salasana -asetukset> <Salasanan asetukset> <Salli oletussalasanan käyttö etäyhteyksille> <Kyllä>)
1
Avaa verkkoselain.
2
Syötä laitteen IP-osoite ja paina [ENTER]-painiketta tietokoneen näppäimistössä.
Syötä laitteen osoitekenttään "http://<laitteen IP-osoite>/".
Jos käytät IPv6-osoitetta, lisää IP-osoitteen osa hakasulkeisiin ([ ]) (esimerkki: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Jos Remote UI (Etäkäyttöliittymä) ei käynnisty
Jos kirjautumisikkuna ei näy tämän toiminnon vaiheessa 3, tyhjennä verkkoselaimesi välimuisti ja syötä IP-osoite uudelleen.
Jos suojaukseen liittyvä viesti näytetään
Varoitusviesti saatetaan näyttää jos Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen liikennöinti on salattua. Jos varmenteen tai TLS:n asetuksissa ei ole ongelmia, voit jatkaa verkkoselaimen käyttöä.
3
Kirjaudu Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen.
Kirjoita tallennettu käyttäjänimi ja salasana [User Name]- ja [Password]-kohtaan, valitse kirjautumiskohde [Login Destination]-kohdassa ja valitse sitten [Log In].
Jos [Log In (Guest)] on näkyvissä, rekisteröimättömät käyttäjät voivat napsauttaa tätä painiketta ja kirjautua tavallisina käyttäjinä.
Joillakin käyttäjäautentikointiasetuksilla Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus saattaa ohittaa kirjautumisikkunan ja avata pääikkunan (portaalisivun) suoraan. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
Jos kaksivaiheisen autentikoinnin käyttöönottamisen näyttö tulee näkyviin kirjautumisen jälkeen
4
Tarkista, että Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen portaalisivu näytetään. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
Jos laitetta käytetään Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksella, älä käytä selaimen [Back]-painiketta. Sivu ei ehkä vaihdu oikein [Back]-painikkeella.

Aikakatkaisuajan asettaminen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen kirjautumisen jälkeen

Käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos jos mitään toimenpiteitä ei suoriteta määrätyn ajan kuluessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen kirjautumisen jälkeen. Voit määrittää ajan, jonka jälkeen käyttäjä kirjataan ulos.
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Timeout After Logging in to Remote UI] aseta aikakatkaisuaika kirjautumisen jälkeen [OK]

Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna

Kun kirjaudut Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen avautuu alla oleva portaalisivu. Tässä jaksossa kerrotaan portaalisivun nimikkeistä ja perustoiminnoista.
Jotkut näytön nimikkeistä ja toiminnoista ovat käytettävissä vain jos kirjaudut Pääkäyttäjän oikeuksin.
Jos usea käyttäjä käyttää Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta samaan aikaan tai laitteen käyttöpaneelia käytetään samaan aikaan Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käytön kanssa, viimeisin suoritettu toiminto on voimassa.

Laitetiedot

Laitteen nykytila näytetään, sekä tiedot virheistä, tarvikkeista jne.

Näytön kieli

Voit vaihtaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen näytön kielen.

[Log Out]

Kirjaudu ulos Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta ja palaa kirjautumissivulle.

[E-Mail to System Manager]

Luo s-postiviesti lähetettäväsi pääkäyttäjälle. Pääkäyttäjän sähköpostiosoite voidaan määrittää kohdassa [Settings/Registration]  [User Management]  [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Status Monitor/Cancel]

Paina tätä, kun haluat tarkistaa töiden tilan tai peruuttaa töitä. Voit myös tarkistaa tiedot esimerkiksi jäljellä olevasta väriaineen ja paperin määrästä. Tilan ja lokien tarkistaminen

[Settings/Registration]

Voit vaihtaa laitteen asetuksia. Voit tallentaa asetustietoja tietokoneeseen, tai tuoda ne tietokoneesta laitteeseen. Asetustietojen tuonti/vienti
Voit käyttää joko käyttöpaneelia tai Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta vaihtaaksesi laitteen useimpia asetuksia, mutta jotkut asetukset voi vaihtaa vain jommallakummalla.

[Basic Tools]

Voit suorittaa toimintoja kuten tulostaa asiakirjoja tai rekisteröidä/muokata vastaanottajia.
Tallennettujen tiedostojen hallinta
Tiedostojen suoratulostus avaamatta niitä
Vastaanottajien tallentaminen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen kautta

[Management Tools]

Voit hallita kohteita, kuten MEAP-sovelluksia (MEAP), tai käyttäjän asetustietoja (Käyttäjäasetustietojen poistaminen).

[Portal Display Settings]

Voit vaihtaa järjestystä, jossa [Basic Tools]- ja [Management Tools]-painikkeet näkyvät portaalisivulla.

Viestit/tuki

Pääkäyttäjän viestit näytetään, samoin kuin linkit laitteen tukitietoihin. Pääkäyttäjän viestien näyttäminen
Voit päivittää nykyisen sivun tiedot napsauttamalla .
9EUK-0J1