Tulostaminen Oletustulostuspalvelulla (Android)

Jos Android-pääte tukee Default Print Service-toimintoa, voit tulostaa käyttäen Android päätteen Default Print Service-toimintoa.
Jotta laitteella voi tulostaa käyttäen Default Print Service-toimintoa, Mopria® on otettava käyttöön.
Mopria®-asetusten varmistaminen
Jos haluat käyttää Canonin laitetta/tulostinta Android-päätteen Default Print Service-toiminnolla, seuraavat asetukset on ensin määritettävä Android-päätteessä.
Ota Default Print Service käyttöön.
Poista Mopria® käytöstä tai poista sen asennus.
Poista Canon Print Service käytöstä tai poista sen asennus.
9EUK-0F3