Tulostaminen määritettynä aikana (Ajastettu tulostus)

Voit asettaa ajan, jolloin tulostus alkaa. Tämä on hyödyllistä, kun tulostetaan esimerkiksi suuria asiakirjamääriä yöaikaan.
Ajastettu tulostus -toiminnon käyttäminen vaatii, että <Pakotettu säilytys> -asetukseksi määritetään <Ei> etukäteen.
Ajastettu tulostus -toiminnon käyttäminen vaatii, että <Käytä ACCESS MANAGEMENT SYSTEM -järj.> -asetukseksi määritetään <Ei> etukäteen.
Ajastetut tulostustyöt peruutetaan, kun <Käytä ACCESS MANAGEMENT SYSTEM -järj.> -asetuksena on <Kyllä>.

Ajastettujen tulostustöiden lähettäminen tietokoneesta

1
Avaa asiakirja ja tulostusikkuna.
Katso tulostusikkunan avausohjeet sovelluksen ohjeesta.
2
Valitse laite ja valitse sitten [Tiedot] tai [Ominaisuudet].
3
Valitse [Ajoitettu tulostus] kohdassa [Tulostustapa] ja valitse sitten [Kyllä].
4
Määritä [Tulostuksen alkamisaika] ja valitse [OK].
5
Määritä tarvittavat tulostusasetukset ja valitse [OK].
6
Valitse [Tulosta] tai [OK].
Asiakirja lähetetään laitteeseen.
Ajastetut tulostustyöt suoritetaan laitteessa asetettuna aikana. Varmista etukäteen, että laitteessa asetettu aika vastaa tietokoneessa määritettyä aikaa.
Jos tulostustyö ajastetaan yli 24 tuntia etukäteen, työ peruutetaan.
Tulostuksen alkamisaika väliltä 0.00 ja 23.59 määritetään tulostinajurin näytössä, mutta aika käsitellään muodossa vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti ja sekunti (sekunnilla on kiinteä arvo 0).

Ajastettujen tulostustöiden tarkistaminen

1
Valitse <Tulostus>. <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse <Ajoitettu tulostus> ja tarkista tulostusta odottavat työt.
Ajastettu tulostuspäivä ja -aika voidaan tarkistaa kohdassa <Ajoitettu>.
Jos haluat peruuttaa työn, valitse asiakirja ja valitse <Poista työ>.
Ajastetut tulostustyöt poistetaan niiden suorittamisen jälkeen. Niitä ei myöskään näytetä kohdassa <Tulostetut työt>.
9EUK-0A3