Skannaus

Skannaamalla paperiset alkuperäiset voit muuttaa ne sähköisiksi tiedostoiksi, kuten PDF-tiedostoiksi, joita voidaan käyttää tietokoneissa yleisesti. Muunnetut tiedostot voidaan lähettää laitteesta s-postin liitteinä, tai ne voidaan tallentaa tiedostopalvelimeen. Tässä luvussa kerrotaan monista helpoista ja hyödyllisistä skannaustoiminnoista sekä skannauksen perustoiminnoista.

Johdanto perustoimintoihin

Tässä jaksossa kerrotaan skannauksen perustoimintonäytöstä ja tavallisista lähetys/tallennusmenetelmistä.

Skannaaminen selkeästi

Tässä jaksossa kerrotaan menetelmistä joilla ratkaistaan ongelmat, kuten epäselvät valokuvat, vaikealukuinen teksti tummalla paperilla ja tummien reunusten ilmaantuminen.

Erityyppisten alkuperäisten skannaus

Voit skannata tehokkaasti useita sivuja sisältäviä alkuperäisiä ja useista asiakirjoista koostuvia alkuperäisiä.

Tehokkaasti, Luotettavasti, Turvallisesti

Tässä jaksossa kerrotaan erilaisista toiminnoista jotka ovat hyödyllisiä työtehon lisäämisessä, toimintahäiriöiden välttämisessä ja turvallisuuden tehostamisessa.

Skannaus käyttäen tietokonetta

Jos muokkaat skannattua asiakirjaa tietokoneessa, tallenna vaivatta suoraan tietokoneeseen.
9EUK-0AF