<Tuo/Vie>

Määritä asetustiedojen tuonti-/vientiasetukset.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Tuo USB-muistista>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Tiedonhallinta>  <Tuo/Vie>
Voit tuoda kaikki asetustiedot USB-muistivälineestä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tuo USB-muistista>
<Tallenna tuontitulos laitteeseen>: <Kyllä>, <Ei>
<Tallenna tuontitulos USB:hen>: <Kyllä>, <Ei>
<Salaussalasana>
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
-
Jos laitteeseen on jo yhdistetty USB-muistilaite, kyseistä USB-muistilaitetta käytetään tuontiin, vaikka yhdistäisit uuden USB-muistilaitteen. Paina poista yhdistetty USB-muistilaite yhdistä haluttu USB-muistilaite.

<Vie USB-muistiin>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Tiedonhallinta>  <Tuo/Vie>
Voit viedä kaikki asetustiedot USB-muistivälineeseen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Vie USB-muistiin>
<Salaussalasana>
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
-
Et voi valita, mitä asetuksia viedään, kun viedään USB-muistiin. Kaikki asetukset viedään kerralla.
Jos laitteeseen on jo yhdistetty USB-muistilaite, kyseistä USB-muistilaitetta käytetään vientiin, vaikka yhdistäisit uuden USB-muistilaitteen. Paina poista yhdistetty USB-muistilaite yhdistä haluttu USB-muistilaite.

<Tuontitulosten raportti>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Tiedonhallinta>  <Tuo/Vie>
Valitse ja tulosta raportti tuonnin tuloksista.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tuontitulosten raportti>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
-
Raportit tulostetaan seuraavilla kielillä.
Jos laitteen näyttökieleksi asetetaan japani heti tuonnin jälkeen: Japanese
Jos laitteen näyttökieleksi asetetaan jokin muu kuin japani heti tuonnin jälkeen: Suomi

<Rajoita Tuontia/Vientiä verkkopalvelusta>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Tiedonhallinta>  <Tuo/Vie>
Valitse estetäänkö tuonti- ja vientitoiminnot muilla verkkosovelluksilla kuin Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksella.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Rajoita Tuontia/Vientiä verkkopalvelusta>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
9EUK-0UC