<IPv4-asetukset>

Määritä asetukset, joilla laitetta voi käyttää IPv4-ympäristössä.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Käytä IPv4-muotoa>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset> <IPv4-asetukset>
Määritä käytetäänkö IPv4:ää. IPv4-osoitteen asettaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä IPv4-muotoa>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<IP-osoitteiden asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset> <IPv4-asetukset>
Määritä IPv4-osoite. IPv4-osoitteen asettaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<IP-osoitteiden asetukset>
<IP-osoite>: <0.0.0.0>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information
<Aliverkon peite>: <0.0.0.0>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Yhdyskäyt. osoite>: <0.0.0.0>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. IP>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<DHCP-lisäasetuksien asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset> <IPv4-asetukset>
Määritä valinnaiset DHCP-asetukset. DHCP-palvelimen käyttö
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<DHCP-lisäasetuksien asetukset>
<Hae isäntänimi>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS-dynaaminen päivitys>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Hae DNS-palvelimen osoite>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Hae toimialuenimi>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Hae WINS-palvelimen osoite>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Hae SMTP-palvelimen osoite>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Hae POP-palvelimen osoite>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Tämä asetus voidaan asettaa vain Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta.

<PING-käsky>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset> <IPv4-asetukset>
Testaa, onko IPv4-osoite asetettu oikein. Yhteystestin suorittaminen IPv4-osoitteelle
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<PING-käsky>
<IPv4 osoite>: <0.0.0.0>
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
9EUK-0L3