Muut verkkoasetukset

Aseta seuraavat verkkoympäristösi mukaan.

FTP:n PASV-tilan asettaminen

PASV on FTP-yhdistämismenetelmä, jota käytetään tiedostonsiirron aikana. Valitse tämän asetuksen asetukseksi <Kyllä>, jos haluat, että laite voi muodostaa yhteyden FTP-palvelimeen, vaikka laite olisi suojattu palomuurilla. Varmista etukäteen, että PASV-tila on asetettu FTP-palvelimen puolelle.
 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset>  <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>  <Käytä FTP PASV -tilaa>  <Kyllä>  <OK>

SNTP-asetusten määrittäminen

SNTP on protokolla, jota käytetään ajan säätämiseen verkossa olevalla aikapalvelimella. SNTP:tä käytetään, kun aikaa on säädettävä laitteen ja palvelimen välillä siinä tapauksessa, kun todentaminen tehdään siirryttäessä LDAP-palvelimelle. Aseta aikaero (aikavyöhyke) etukäteen, sillä toiminnot perustuvat Coordinated Universal Time (UTC) -aikaan. Päiväyksen/ajan asettaminen
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset> <SNTP-asetukset>.
3
Valitse <Kyllä> kohdassa <Käytä SNTP:tä> ja määritä tarvittavat asetukset.
<Pollausväli>
Määritä edellä kuvattu ajansäätöjakso minuutteina.
<NTP-palv. osoite>
Kirjoita NTP-palvelimen IP-osoite. Kun käytössä on DNS-palvelin, voit IP-osoitteen sijasta kirjoittaa "host name.domain name" (FQDN) käyttäen aakkosnumeerisia merkkejä. (Esimerkki: "ntp.example.com").
<NTP-palvelin tarkistus>
Voit tarkistaa yhdistämisen tilan tallennetun palvelimen ja SNTP:n välillä. Kun yhteys on tehty oikein, näkyviin tulee "OK". Vain yhdistämisen tila vahvistetaan, ajan säätöä ei tehdä.
Ajan synkronoimiseksi SNTP:n kautta NTP-palvelimella laitteen aikavyöhyke on asetettava etukäteen. Päiväyksen/ajan asettaminen
Jos SNTP-asetusta ei ole määritetty, laite saattaa käyttää ulkoista SNTP-palvelinta kellon synkronointiin tiettyjä palveluja käytettäessä.
4
Valitse <OK>.
5
Valitse  (Asetukset/Tallennus) <Kyllä>.

Laitteen valvominen laitehallinnan järjestelmistä

Laitehallintaohjelmaa käytettäessä voit kerätä ja hallita verkossa palvelimen kautta monenlaisia tietoja, kuten asetustietoja, osoitetietoja ja laitteen virhetietoja.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset> <Multicast -hakuasetukset>.
3
Valitse <Vaste>-asetukseksi <Kyllä>, valitse <Alueen nimi> ja kirjoita alueen nimi.
Kirjoita alueen nimi, joka on määritetty Multicast-hakuasetuksilla, kohtaan <Alueen nimi>.
4
Valitse <OK>.
5
Valitse  (Asetukset/Tallennus) <Kyllä>.
9EUK-04Y