SMB-asetusten tekeminen

Tässä osassa kerrotaan asetusvaiheista tiedostojen ja tulostinten jakamiseksi useiden verkossa olevien laitteiden kesken käyttämällä SMB-protokollaa.

SMB-palvelimen asetus

Kun SMB-palvelimen toiminnot otetaan käyttöön, Lisätilaia voidaan käyttää SMB-tiedostopalvelimena.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset> <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>  <SMB-palvelimen asetukset>.
3
Valitse <Kyllä> kohdassa <Käytä SMB-palvelinta> ja tee tarvittavat asetukset.
<Käytä SMB-autentikointia>
Käyttäjän todentaminen suoritetaan käyttämällä kohdassa Lisätila olevia käyttäjätietoja. Suorita käyttäjän todentamien valitsemalla <Kyllä>.
<Autentikointityyppi>
Valitse todentamisprotokollan versio. Valitse <NTLMv1> tai <NTLMv2> käyttöjärjestelmän mukaan. Voit myös valita molemmat.
<Vaadi SMB-allekirjoitus yhteydelle>
Jos haluat, että SMB-pakkauksen allekirjoitus pyydetään muodostettaessa yhteyttä SMB-palvelimeen, valitse <Kyllä>.
<Vaadi salaus yhteydelle>
Jos haluat, että käytetään SMB v3.0/3.1 -salattua yhteyttä, kun otetaan yhteys SMB-palvelimeen, valitse <Kyllä>.
4
Valitse <OK>.
5
Valitse <Määritä SMB palvelinversio> ja valitse SMB-palvelimen kanssa käytettävä SMB-versio.
6
Valitse <OK>.
7
Valitse  (Asetukset/Tallennus) <Kyllä>.
Käytä samaa SMB-versiota SMB-palvelimen ja SMB-asiakkaan kanssa. SMB:tä ei voi käyttää, jos versiot eivät ole samat.
Jos määrität <Vaadi salaus yhteydelle> -asetukseksi <Kyllä>, et voi yhdistää laitteeseen asiakaskäyttöjärjestelmistä, jotka eivät tue SMB v3.0/3.1 -salattua tiedonsiirtoa.

SMB-asiakkaan asetus

Tässä osassa kuvataan käytettävien asetusten määrittäminen, kun laite yhdistetään verkkoon SMB-asiakkaana.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset>  <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>  <SMB-asiakkaan asetukset>.
3
Määritä tarvittavat asetukset.
<Autentikointityyppi>
Valitse todennusprotokollan versio. Valitse joko <NTLMv1> tai <NTLMv2> kohteena olevan SMB-palvelimen mukaan. Voit myös valita molemmat.
<Vaadi SMB-allekirjoitus yhteydelle>
Jos haluat, että SMB-pakkauksen allekirjoitus pyydetään muodostettaessa yhteyttä SMB-palvelimeen, valitse <Kyllä>.
<Vaadi salaus yhteydelle>
Jos haluat, että käytetään SMB v3.0/3.1 -salattua yhteyttä, kun otetaan yhteys SMB-palvelimeen, valitse <Kyllä>.
<Aikakatkaisu>
Aseta aika, joka odotetaan SMB-yhteyden kohteen vastausta.
Lähetettäessä SMB-palvelimelle verkkoyhteys katkesi tai palvelin oli hidas vastaamaan, minkä vuoksi laite suoritti aikakatkaisun ennen kuin tietojen lähettäminen tai välittäminen voitiin tehdä loppuun. Jos näin tapahtuu, voit ehkä välttää aikakatkaisun pidentämällä odotusaikaa.
4
Valitse <OK>.
5
Valitse <Määritä SMB asiakasversio> ja valitse SMB-asiakkaan käyttämä SMB-versio.
6
Valitse <OK>.
7
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Kyllä>.
Kun <Vaadi salaus yhteydelle> -asetus on <Kyllä>, laite voi yhdistää vain SMB-palvelimiin, jotka tukevat SMB v3.0/3.1 -salattua tiedonsiirtoa. Kun <1,0>- ja <2,0>-asetuksina on <Kyllä> kohdassa <Määritä SMB asiakasversio>, mutta <3,0>- ja <3.1>-asetuksena ei ole <Kyllä>, laite ei voi yhdistää SMB-palvelimiin, jotka eivät tue SMB v3.0/3.1 -salattua tiedonsiirtoa.
Käytä samaa SMB-versiota SMB-palvelimen ja SMB-asiakkaan kanssa. SMB:tä ei voi käyttää, jos versiot eivät ole samat.
Verkon asetuksista riippuen, virhe saatetaan näyttää, kun lähetetään SMB-palvelimelle. Jos näin käy, säädä aikaa kohdassa <Aikakatkaisu>.
9EUK-04L