Een combinatie van veelgebruikte functies registreren

Als u steeds dezelfde instellingen gebruikt voor de functies Kopiëren, Faxen of Scannen of als u ingewikkelde instellingen wilt opslaan, kunt u instellingen registreren als favoriete instellingen, die u daarna handig kunt oproepen.
De instellingen die in het geheugen zijn opgeslagen, worden niet verwijderd als de machine wordt uitgeschakeld.

Instellingen registreren

Voorbeeld: Kopieerfunctie
1
Druk op <Kopie> en geef de instellingen op die u wilt registreren.
Het scherm <Home>
Basisbewerkingen voor kopiëren
2
Druk op  <Registreren/Bewerken favorieteninstellingen>.
3
Selecteer een knop en druk op <Registreren>.
Als u een knopnaam wilt wijzigen, selecteert u de knop, drukt u op <Hernoemen> en voert u de nieuwe naam in.
Als u geregistreerde instellingen wilt verwijderen, selecteert u de knop en drukt u op <Verwijderen>.
De naam voor de knop wordt niet verwijderd. Om een toetsnaam te wijzigen, drukt u op <Hernoemen>.
Als een adres dat zich onder een favorietenknop bevindt uit het adresboek is verwijderd, worden ook de onder de favorietenknop opgeslagen instelling verwijderd.
Als u <Aanmeldingsgegevens apparaat> selecteert voor <Info. vr verificatie verzenden/doorbladeren bestand>, kunt u geen wachtwoord voor een bestandsbestemming opslaan in <Favorieteninstellingen>.
4
Druk op <Ja>  <Sluiten>.
Druk voor bepaalde functies op <Volgende>, voer zo nodig een opmerking in en druk op <OK>. U kunt <Toon opmerkingen> instellen op <Aan> om opmerkingen weer te geven.
<De gegevens voor de opgegeven nieuwe bestemming voor het bestand kunnen een wachtwoord bevatten. Wilt u het wachtwoord opnemen tijdens de registratie? (Druk op [Nee] om de bestemming zonder het wachtwoord te registreren.)>
Als de bovenstaande berichten worden weergegeven bij het registreren van <Favorieteninstellingen> voor <Scannen en verzenden>, voert u de volgende handelingen uit.
Als u favoriete instellingen wilt oproepen zonder een wachtwoord in te voeren, drukt u op <Ja> om de wachtwoordinformatie te bewaren.
Als u favoriete instellingen wilt oproepen door een wachtwoord in te voeren, drukt u op <Nee> om de wachtwoordinformatie te verwijderen. (Als u vaak favoriete instellingen importeert naar andere apparaten, kunt u vereisen dat elke keer een wachtwoord wordt ingevoerd om te voorkomen dat gebruikers andere gebruikers imiteren.)

Favoriete instellingen oproepen

Voorbeeld: Kopieerfunctie
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
Met <Fax> en <Scannen en verzenden> kunt u het standaardscherm wijzigen in het scherm <Favor.- instel.>.
Scannen en verzenden: <Standaardscherm>
Fax: <Standaardscherm>
3
Druk op <Favor.- instel.> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Klik op de knop  druk op <OK>  <Ja>.
(Items op het scherm kunnen afwijken, afhankelijk van uw model en opties.)
U kunt de opgeroepen instellingen ook wijzigen door op <Ja> te drukken.
Voor de kopie-/scan- en verzendfunctie kunt u de machine ook zodanig instellen dat het bevestigingsscherm niet wordt weergegeven wanneer de geregistreerde instellingen worden opgeroepen.
Kopiëren: <Weergave bevestiging voor favorieteninst.>
Scannen en verzenden: <Weergave bevestiging voor favorieteninst.>
5
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
De limiet voor het aantal <Favorieteninstellingen> dat u kunt registreren is als volgt.
Kopiëren: 9
Fax: 18
Scannen en verzenden: 18
Scannen en opslaan (postvak): 9
Scannen en opslaan (Geavanceerde ruimte/netwerk/geheugenmedia): 9
Toegang opgeslagen bestanden (postvak): 9
JPEG/TIFF-bestanden in toegang opgeslagen bestanden (Geavanceerde ruimte/netwerk/geheugenmedia): 9
PDF/XPS-bestanden in toegang opgeslagen bestanden (Geavanceerde ruimte/netwerk/geheugenmedia): 9
Trapsgewijze kopie*-instellingen (alleen 8900-serie / 6900-serie)
De trapsgewijze kopieerinstellingen die zijn opgeslagen in <Vorige instellingen> of <Favorieteninstellingen> worden gewijzigd in de lokale kopieerinstellingen wanneer de printer of de printer voor trapsgewijs kopiëren opnieuw worden gestart. Als u <Vorige instellingen> wilt oproepen en trapsgewijs wilt kopiëren, zet dan de hoofdschakelaar van de machine in de AAN-stand en werk de printer voor trapsgewijs kopiëren bij nadat de tijd die is ingesteld bij <Wachttijd voor verbinding bij opstart> is verstreken. <Kopie op afstand verzend timeout> (alleen de 8900-serie / 6900-serie)
9EUL-05U