Het stofwerende glas reinigen

Als er zelfs na het reinigen van de glasplaat, de aanvoer en de hoofdeenheid nog witte strepen of afdrukproblemen verschijnen, kan het stofwerende glas vuil zijn. Volg in dit geval de onderstaande procedure om het stofwerende glas te reinigen.
1
Schakel de stroom uit en haal de stekker uit de wandcontactdoos.
De machine uitzetten
Controleer de werkingsstatus van de machine voordat u deze uitschakelt. U kunt de stroom ook uitschakelen terwijl de machine een bewerking uitvoert, maar hierdoor kan de bewerking worden onderbroken of kunnen gegevens beschadigd raken.
2
Open het voorpaneel van de machine.
3
Verwijder de reinigingsstaaf.
De reinigingsstaaf is opgeborgen in de voorklep van de hoofdeenheid.
Schuif de reinigingsstaaf naar rechts en verwijder deze door deze naar boven te tillen.
4
Plaats de reinigingsstaaf in de gaten om ze te reinigen.
Plaats de reinigingsstaaf in het gat met de pad aan de punt naar beneden.
Breng de reinigingsstaaf in totdat deze de bodem van het gat raakt, en beweeg hem zachtjes heen en weer.
5
Als het reinigen is voltooid, bergt u de reinigingsstaaf weer op de oorspronkelijke plaats op.
Berg de reinigingsstaaf in de voorklep van de hoofdeenheid op met de punt aan de linkerkant.
6
Sluit de voorklep van de hoofdeenheid.
7
Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en schakel de stroom in.
De machine aanzetten
9EUL-01H