Onderhoud van hoofdeenheid

In dit gedeelte wordt het onderhoud en beheer van de machine beschreven, zoals het reinigen en vervangen van verbruiksmaterialen. Ook de onderhoudsservice door Canon wordt beschreven. Voor informatie over voorzorgsmaatregelen tijdens onderhoud raadpleegt u "Belangrijke veiligheidsinstructies" die bij de machine is inbegrepen en Gebruik van de opties.

Standaardreiniging

Verbruiksmaterialen vervangen

9EUL-019