De glasplaat reinigen

Indien de glasplaat vuil is, worden de originelen mogelijk niet duidelijk gescand of kan het formaat van het origineel mogelijk niet goed worden gedetecteerd.
1
Schakel de stroom uit en haal de stekker uit de wandcontactdoos.
De machine uitzetten
Controleer de werkingsstatus van de machine voordat u deze uitschakelt. U kunt de stroom ook uitschakelen terwijl de machine een bewerking uitvoert, maar hierdoor kan de bewerking worden onderbroken of kunnen gegevens beschadigd raken.
2
Open de aanvoer.
3
Veeg de achterkant van de aanvoer en de glasplaat af.
Veeg de glasplaat af.
Veeg de glasplaat af met de bijgeleverde reinigingsdoek.
Als het reinigingsblad vuil is, spoelt u het in water en laat u het drogen voor gebruik.
Veeg de achterkant van de aanvoer af.
Als u het vuil niet kunt verwijderen, maakt u een zachte doek vochtig met water en knijpt u deze goed uit, en veegt u vervolgens de achterkant van de aanvoer ermee af. Veeg de achterkant van de aanvoer daarna af met een droge, zachte doek. Wacht tot het vocht helemaal is opgedroogd voordat u doorgaat met de volgende stap.
Als u het vuil niet kunt verwijderen
Maak een zachte doek vochtig met een milde zeepoplossing en knijp deze goed uit, en veeg de machine ermee af. Veeg het gebied daarna af met een droge, zachte doek.
4
Sluit voorzichtig de aanvoer.
5
Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en schakel de stroom in.
De machine aanzetten
9EUL-01E