Vervangen van de drumeenheid

Wanneer de drumeenheid aan vervanging toe is, verschijnt er onder aan het scherm een bericht waarin u wordt gevraagd de drumeenheid te vervangen. Druk op het pictogram rechtsonder in het scherm en volg de instructies op het scherm om de drumeenheid te vervangen.
Bewaar drumeenheden op een plek die niet blootstaat aan lichtbronnen zoals direct zonlicht.
Als u de drumeenheid bewaart in een ruimte die blootstaat aan plotselinge temperatuurwisselingen, kunnen er zich waterdruppels in vormen (condensvorming).
Verwijder de oranjekleurige beschermklep pas wanneer u daarom wordt gevraagd in de volgende procedure.
Voor het modelnummer van de drumeenheid raadpleegt u Vervangende onderdelen.
Her bericht voor het vervangen van de drumeenheid dat onder aan het scherm wordt weergegeven, verschilt afhankelijk van uw contract.
Druk op <Sluiten> wanneer u klaar bent met het vervangen van de drumeenheid.

Procedure voor het vervangen van de drumeenheid

1
Open het voorpaneel van de machine.
2
Open het deksel van de drumeenheid.
3
Trek de drumeenheid naar buiten.
Trek de drumeenheid naar buiten terwijl u deze met uw handen ondersteunt zoals in het diagram wordt aangegeven.
Kantel de drumeenheid niet. Zo kunt u lekken van de toner in de drum voorkomen.
4
Haal de nieuwe drumeenheid uit de verpakking.
5
Installeer de nieuwe drumeenheid.
6
Verwijder de beschermklep.
Druk eerst de schuifknop aan de rechterkant van de grijze beschermklep volledig in de richting van de achterkant van de hoofdeenheid en trek de beschermklep vervolgens naar buiten.
Nadat u de beschermklep hebt verwijderd, controleert u of de drumeenheid volledig in de hoofdeenheid is geplaatst. Als de drumeenheid niet volledig naar binnen is geplaatst, zal dit een storing veroorzaken.
7
Sluit het deksel van de drumeenheid.
8
Sluit de voorklep van de hoofdeenheid.
9
Voer de volledige aanpassing uit door op <Volledige aanpassing> te drukken in <Autom. gradatieaanpassing>.
Voor informatie over de volledige aanpassing raadpleegt u Alleen de 8900-serie.
Nadat de vervanging is voltooid, plaatst u de gebruikte drumeenheid in de zak waarin de nieuwe drumeenheid zat en bewaart u deze totdat de plaatselijke bevoegde Canon-dealer deze komt ophalen.
9EUL-01U