2-Sided Single Pass Feeder (Single Pass DADF-C)

De Single Pass DADF-C is een optioneel product.

Originelenindicator

Gaat branden wanneer originelen op het originelenblad worden geplaatst.

Deksel van aanvoer

Open dit deksel om vastgelopen papier in de invoer te verwijderen. Papierstoringen in de aanvoer

Papiergeleiders

Pas deze geleiders aan de breedte van een origineel aan.

Originelenblad

Hier geplaatste originelen worden automatisch in de aanvoer ingevoerd. Wanneer u twee of meer vellen plaatst, kunnen originelen achter elkaar worden gescand. Originelen plaatsen

Uitschuifblad van originelenblad

Trek dit blad naar buiten wanneer u een groot formaat origineel plaatst.

Scanvlak voor aangevoerde originelen

Originelen die in de invoerlade zijn geplaatst, worden in dit gedeelte gescand.

Scanvlakklep voor aangevoerde documenten

Open deze klep om het scangebied van de documentinvoer te reinigen. Onderhoud van hoofdeenheid

Glasplaat

Als u boeken, dikke en dunne originelen en andere originelen wilt scannen die niet via de invoerlade kunnen worden gescand, plaats deze dan op de glasplaat. Originelen plaatsen

Verlengstuk van opvangblad voor originelen

Trek dit blad naar buiten wanneer u grote originelen wilt scannen, zodat ze niet over de rand van de aanvoer vallen. Het blad kan worden verlengd tot twee verschillende standen, afhankelijk van de grootte van het origineel.

Origineelstop

Houdt originelen tegen om de uitvoer van originelen netjes te laten verlopen.

Opvangblad voor originelen

Hier worden gescande originelen opgevangen.

Uitvoerindicator originelen

Als u originelen in de aanvoer plaatst terwijl er nog originelen van een andere opdracht in het opvangblad voor originelen liggen, knippert de indicator om de gebruiker te waarschuwen dat er nog originelen liggen.
Druk niet hard op de aanvoer wanneer u een dik origineel zoals een boek of tijdschrift op de glasplaat plaatst.
Plaats geen voorwerpen op het originelenblad. Dit kan de originelen beschadigen.
Reinig de invoerlade en glasplaat regelmatig voor goede afdrukresultaten. Regelmatig reinigen
9EUL-00E