Het gebruik van de Color Network ScanGear 2

U kunt een origineel scannen door Color Network ScanGear 2 te starten vanuit een toepassing, zoals Adobe Photoshop en Microsoft Office Word. Gescande documenten kunnen worden bewerkt of opgeslagen via de functies van de toepassing. U moet eerst enkele procedures doorlopen voordat u Color Network ScanGear 2 kunt gebruiken. Voorbereiden op gebruik Color Network ScanGear 2
Voor informatie over systeemomgevingen waarin Color Network ScanGear 2 kan worden gebruikt, raadpleegt u Help voor Color Network ScanGear 2.
Afhankelijk van de versie van het Windows-besturingssysteem die u gebruikt, kunnen de Color Network ScanGear 2-schermen in dit gedeelte afwijken van uw schermen.
Voor het starten van Color Network ScanGear 2 zijn met TWAIN compatibele toepassingen nodig. Controleer Help voor elke toepassing om vast te stellen of die TWAIN al dan niet ondersteunt.

Help voor Color Network ScanGear 2

Als u op [Help] [Color Network ScanGear 2 Help] klikt in het scherm Color Network ScanGear 2, wordt het Help-scherm weergegeven. Voor informatie die niet in de Gebruikershandleiding staat, inclusief functies van het stuurprogramma en hoe u deze kunt configureren, raadpleegt u Help.

Voorbereiden op gebruik Color Network ScanGear 2

Na installatie van Color Network ScanGear 2 op een computer (Stuurprogramma's installeren) volgt u de volgende procedures om Color Network ScanGear 2 op de machine aan te sluiten.
1
[]  [Color Network ScanGear 2]  [Color Network ScanGear 2 Tool].
2
Zoek de machine.
Het IP-adres of de hostnaam van de machine opgeven
1
Klik op [Specify Address] en voer het IP-adres of de hostnaam van de machine in bij het tekstvak [IP Address or Host Name].
De machine automatisch zoeken
1
Klik op [Search for Scanners on the Network].
2
Selecteer [IP Address] of [IP Address or Host Name] uit de vervolgkeuzelijst [Address Displayed in Search Result] en klik op [Search].
3
Klik om de machine uit de lijst [Search Results] te selecteren.
3
Klik op [OK].
Het dialoogvenster [Select Scanner] wordt afgesloten.
4
Controleer of deze machine is geselecteerd en klik op [Exit].
Om te controleren of die goed kan worden aangesloten, klikt u op [Test Connection].
9EUL-0CH