<Faxinstellingen>

Geef de instellingen op voor het ontvangen en doorsturen van faxen.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<ECM RX>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Faxinstellingen>
U kunt faxen ontvangen via de Foutcorrectiemodus (ECM).
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<ECM RX>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als u via ECM wilt communiceren, moet ECM zowel op de verzendende machine als op deze machine worden ingesteld.
Zelfs als u ECM instelt, kunnen soms storingen optreden als gevolg van een slechte telefoonverbinding.

<Fax RX rapport>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Faxinstellingen>
Een faxontvangstrapport is een rapport waarmee u kunt controleren of faxen goed zijn ontvangen. U kunt de machine zo instellen dat die dit rapport automatisch afdrukt nadat documenten zijn ontvangen, of alleen wanneer een ontvangstfout is opgetreden. Faxontvangstrapport
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Fax RX rapport>
<Alleen bij fout>, <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Vertrouwelijke fax postbus RX rapport>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Faxinstellingen>
Een ontvangstrapport voor het vertrouwelijke faxpostvak is een rapport waarmee u kunt controleren of documenten goed in het vertrouwelijke faxpostvak zijn ontvangen. U kunt de machine zo instellen dat die dit rapport automatisch afdrukt nadat documenten zijn ontvangen. Ontvangstrapport vertrouwelijk faxpostvak
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Vertrouwelijke fax postbus RX rapport>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<RX startsnelheid>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Faxinstellingen>
U kunt de startsnelheid voor ontvangst wijzigen. Deze instelling is handig wanneer er problemen zijn bij het opstarten van de ontvangst van een document vanwege een slechte lijn.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<RX startsnelheid>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Zet <Autom. comm.snelheid aanpassen bij gebruik VoIP> op <On> om faxen nauwkeuriger te verzenden en te ontvangen wanneer de lijn of een andere partij gevoelig is voor fouten. De communicatiesnelheid is beperkt tot <14400 bps> of langzamer, waardoor fouten worden verminderd. Als <Autom. comm.snelheid aanpassen bij gebruik VoIP> is ingesteld op <Off>, keert de snelheid terug naar de waarde die wordt weergegeven in <RX startsnelheid>.

<RX wachtwoord>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Faxinstellingen>
U kunt een wachtwoord met ITU-T-norm instellen. Als geen subadres is ingesteld voor een document dat via ITU-T van een andere partij is ontvangen, dan vindt een controle van het wachtwoord bij ontvangst plaats. Als het aangetroffen wachtwoord niet overeenkomt met het wachtwoord dat bij deze instelling is opgegeven, of als geen wachtwoord is toegevoegd aan het document, wordt het document niet ontvangen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<RX wachtwoord>
<Instellen>: <Wachtwoord>, <Bevestigen>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Er wordt prioriteit gegeven aan het subadreswachtwoord als het ontvangen document is voorzien van een subadres, zelfs als een RX-wachtwoord is ingesteld.
ITU-T is de afkorting van International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector. Dit is een groep die zich bezighoudt met aanbevelingen voor standaardisatie op het gebied van wereldwijde telecommunicatie.
9EUL-0S8