De persoonlijke ruimte aanmaken in de Geavanceerde ruimte

De Geavanceerde ruimte wordt doorgaans gebruikt voor het delen van gegevens, maar u kunt ook een "persoonlijke ruimte" aanmaken, zodat u die kunt gebruiken als uw persoonlijke opslagruimte die niet toegankelijk is voor het publiek. De persoonlijke ruimte is geschikt voor het opslaan van zeer vertrouwelijke documenten, aangezien alleen gebruikers die zijn aangemeld op de machine met persoonlijke-verificatiebeheer, toegang hebben.
Om de persoonlijke ruimte aan te maken, moeten instellingen voor persoonlijke-verificatiebeheer van tevoren worden opgegeven. (Gebruikers beheren). U moet <Authentificatiebeheer> en <Toestaan aanmaken persoonlijke ruimte> bovendien instellen op <Aan> (Geavanceerde ruimte instellen op Openbaar).
1
Druk op <Toegang opgeslagen bestanden>. Het scherm <Home>
2
Druk op <Geavanceerde ruimte>.
3
Druk op <Bewerk pers. ruimte>  <Persoonlijke ruimte aanmaken>.
Als een persoonlijke ruimte al bestaat, wordt <Verwijder persoonlijke ruimte> weergegeven in plaats van <Persoonlijke ruimte aanmaken>. Elke gebruiker mag maar één persoonlijke ruimte aanmaken, maar u kunt in de persoonlijke ruimte wel meerdere mappen aanmaken.
4
Druk op <Ja>.
De naam van een openbare map of een persoonlijke ruimte wijzigen
De naam van een gebruiker die zich aanmeldt op de machine om de persoonlijke ruimte aan te maken, wordt automatisch gebruikt als zijn openbare mapnaam (mapnaam op het netwerk). Om de naam te wijzigen, drukt u op <Bewerk pers. ruimte>  <Hernoem geopende map> voer een mapnaam in <OK>.
Een persoonlijke ruimte verwijderen
Druk op <Bewerk pers. ruimte>  <Verwijder persoonlijke ruimte>  <Ja>.
Gebruikers met beheerdersbevoegdheden kunnen enkele persoonlijke ruimten of alle persoonlijke ruimten verwijderen uit de Remote UI (UI op afstand).
Start de Remote UI (UI op afstand)  klik op [Instellingen/Registratie]  [Functie-instellingen]  [Opslaan/Toegang bestanden] [Verwijder persoonlijke ruimte].
9EUL-0CY