Zmiana usług logowania

Aplikacja wykorzystywana do uwierzytelniania użytkownika jest nazywana usługą logowania. Fabrycznie, jako usługę logowania urządzenie wykorzystuje uwierzytelnianie użytkownika (zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym). Jeżeli chcesz korzystać z Uwierzytelniania NI wydziału, zmień usługę logowania na ekranie SMS.

Zmiana usługi logowania

1
Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Service Management Service] na stronie głównej.
3
Kliknij [System Application Management] [Start] w [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Status zmieni się na [Started].
4
Kliknij [Enhanced System Application Management]  [Switch] w [DepartmentID Authentication].
Status zmieni się na [Start after Restart].
5
Uruchom urządzenie ponownie. Ponownie uruchamianie urządzenia
Urządzenie zostanie uruchomione ponownie, a zmienione ustawienia zostaną zastosowane.
Po włączeniu Uwierzytelniania NI wydziału
Jeżeli naciśniesz na [Service Management Service] na stronie głównej interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), wyświetlony zostanie ekran logowania do SMS. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie zostało skonfigurowane tak, aby nie zezwalać na logowanie przy użyciu domyślnego hasła dedykowanego dla usługi SMS. Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>  <Ustawienia uwierzytelniania/hasła>  <Ustawienia hasła>  tymczasowo wybierz dla opcji <Zezwól na użycie domyślnego hasła dla zdal. dostępu> ustawienie <Włącz>.
Po zalogowaniu się do usługi SMS przy użyciu domyślnego hasła należy przywrócić oryginalny poziom zabezpieczeń, zmieniając domyślne hasło, a następnie przywracając opcji <Zezwól na użycie domyślnego hasła dla zdal. dostępu> ustawienie <Wyłącz>.
Hasło dedykowane do logowania do usługi SMS to: MeapSmsLogin. Po zalogowaniu się przy użyciu hasła MeapSmsLogin, wyświetlony zostanie ekran zmiany hasła. Ze względów bezpieczeństwa, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zmienić hasło.
Hasło do usługi SMS można zmienić za pomocą opcji [Change Password] dostępnej na ekranie [System Management].
Nie należy zapominać hasła. W przeciwnym wypadku użytkownik nie będzie miał dostępu do SMS. W takiej sytuacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Wróć do uwierzytelniania użytkownika
Należy wybrać opcję [Enhanced System Application Management] [User Authentication], kliknąć przycisk [Switch], a następnie ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli usługa instalatora SMS (Uwierzytelnianie hasła) nie będzie używana, po ponownym uruchomieniu urządzenia należy wybrać kolejno elementy [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)], a następnie kliknąć przycisk [Stop].

Ustawienia niezbędne podczas korzystania z Uwierzytelniania ID wydziału

Podczas ustawiania Zarządzania NI wydziału z wykorzystaniem Uwierzytelniania ID wydziału należy się upewnić, że administrator (administrator systemu) zarządza ID i PINami wydziału. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zaloguj się z uprawnieniami administratora (NI menadżera systemu) i zmień NI i PIN administratora systemu.
To, którzy użytkownicy stają się administratorem lub zwykłymi użytkownikami, zależy od tego, czy Zarządzanie NI wydziału oraz Ustawienia menadżera systemu ustawiono tak, jak pokazano w poniższej tabeli.
Zarządzanie NI wydziału
Ustawienia menadżera systemu
Administrator
Zwykli użytkownicy
Włącz
Ustaw
Menadżer systemu
Użytkownicy uwierzytelnieni przez NI Wydziału oraz PIN nie przeznaczonymi dla Menadżera systemu
Nie ustawiono
Użytkownicy uwierzytelnieni przez NI Wydziału oraz PIN
Brak
Wyłącz
Ustaw
Menadżer systemu
Użytkownicy inni niż Menadżer systemu
Nie ustawiono
Wszyscy użytkownicy
Brak

Zmiana ID i PINu administratora systemu

Aktywacja Zarządzania NI wydziału

Proces logowania, gdy aktywne jest Zarządzanie NI wydziałów z wykorzystaniem Uwierzytelniania NI wydziałów

Realizacja ograniczeń funkcji i zarządzania użytkownikiem

9EUR-0XW