Ustawianie dźwięków

Można wyregulować poziom głośności poszczególnych dźwięków emitowanych przez urządzenie podczas wysyłania/odbierania faksu. Poza możliwością ustawienia dźwięków faksu, można określić czy urządzenie ma emitować dźwięki w przypadku konieczności potwierdzenia lub w przypadku ostrzeżeń.
To ustawienie działa tylko dla linii 1 (linia standardowa). Użyj tego ustawienia z linią 1 (linia standardowa).

Regulacja głośności podczas wysyłania/odbierania faksów

Możesz dopasować głośność dźwięków komunikacji w trakcie transmisji faksu oraz dźwięku emitowanego dla wyników wysyłania/odbierania faksu. Można również ustawić, czy emitować ton dźwięku wskazujący wynik wysyłania/odbierania dla funkcji Blokada pamięci faksu.
1
Naciśnij <Dostosuj głośność>. Ekran <Strona główna>
2
Wyreguluj poziom głośności lub określ ustawienia i naciśnij na <OK>.
<Poziom Alarmu>
Dopasuj głośność tonu, który wybrzmiewa gdy zakończy się wysyłanie lub odbieranie faksów (pomijając drukowanie faksów) oraz głośność tonu, który emitowany jest gdy faks zostaje anulowany lub jego transmisja kończy się w wyniku błędu. Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij kilkukrotnie , aby ustawić głośność do zerowego poziomu.
<Poziom Monitora>
Dostosuj głośność następujących tonów. Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij kilkukrotnie , aby ustawić głośność do zerowego poziomu.
Ton, który wydawany jest podczas wysyłania faksów
Ton, który wybrzmiewa gdy zakończy się drukowanie odebranego faksu oraz ton, który wydawany jest gdy transmisja faksu kończy się w wyniku błędu.
<Ton zak. pamięci RX/TX>
Określ, czy urządzenie ma emitować dźwięki, jeżeli wysyłanie/odbieranie faksu dla funkcji Blokada pamięci faksu zostało zakończone prawidłowo. Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (odbiór do pamięci)
<Ton Bł. Pamięci RX/TX>
Określ, czy urządzenie ma emitować dźwięki, jeżeli wysyłanie/odbieranie faksu dla funkcji Blokada pamięci faksu zakończyło się błędem. Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (odbiór do pamięci)

Ustawianie dźwięków dla potwierdzeń i ostrzeżeń

Urządzenie emituje dźwięki w wielu różnych sytuacjach, na przykład po naciśnięciu na klawisze na panelu sterowania lub na ekranie dotykowym lub też po wystąpieniu usterki. Każdy z tych dźwięków można ustawić oddzielnie.
1
Naciśnij <Dostosuj głośność>. Ekran <Strona główna>
Jeśli Twoje urządzenie nie obsługuje funkcji faksu, przejdź do Kroku 3.
2
Naciśnij <Inne ustawienia głośności>.
3
Ustaw dźwięki dla potwierdzenie/ostrzeżenia i naciśnij na <Zamknij>.
Elementy ustawień
Opis
<Sygnał Wprowadzania>
Dźwięk emitowany po każdym naciśnięciu klawisza na panelu sterowania lub przycisku na ekranie dotykowym
<Syg. niepoprawnego wprow.>
Dźwięk emitowany, gdy naciśnięty zostanie nieprawidłowy przycisk/klawisz lub gdy wprowadzona zostanie liczba spoza prawidłowego zakresu ustawień
<Sygnał wym. mater. eksp.>
Dźwięk emitowany po wykryciu niskiego poziomu tonera
<Syg. pozostawienia orygin.>
Dźwięk emitowany, gdy użytkownik pozostawi oryginał na szklanej płycie po zakończeniu pracy
<Sygnał Błędu>
Dźwięk emitowany po wykryciu usterki, takiej jak zablokowanie się papieru lub błąd roboczy
<Sygnał wykonania zadania>
Dźwięk emitowany po zakończeniu operacji, takiej jak kopiowanie lub skanowanie
<Ton trybu uśpienia>*1
Wejście urządzenia w Tryb czuwania będzie sygnalizowane dźwiękiem, jeśli ustawisz <Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania> na <Włącz>. (W zależności od sytuacji, maszyna nie zostanie szybko uruchomiona i dźwięku nie będzie słychać).
<Ton loginu>
Dźwięk emitowany po pomyślnym zalogowaniu
<Ton wym. nie pus. kaset tone.>*2
Dźwięk emitowany, gdy usuwany jest zasobnik z tonerem, który jeszcze się nie wyczerpał
*1 Na niektórych modelach może wyświetlić się jako <Ton oszczę. energii/uśpie.>.
*2 Może nie być dostępne w przypadku niektórych modeli.
4
Naciśnij <OK>.
9EUR-064