Personalizowanie wyglądu wyświetlacza i sposobu działania urządzenia

Poszczególni użytkownicy mogą dostosować sposób działania urządzenia do swoich potrzeb. Na przykład użytkownicy, których językiem ojczystym jest angielski, mogą skonfigurować ustawienia tak, aby podczas logowania wyświetlana była angielska wersja ekranu dotykowego, natomiast pozostali użytkownicy mogą zarejestrować własny identyfikator SSID oraz klucz sieciowy, co pozwala na łatwe nawiązanie połączenia między urządzeniem a ich własnym sprzętem przenośnym. Ponieważ te ustawienia są aktywowane tylko wtedy, gdy użytkownik który je skonfigurował, zostanie zalogowany, nie mają one wpływu na ustawienia wprowadzone przez innych użytkowników.
Aby korzystać z ustawień prywatnych, należy się zalogować z wykorzystaniem usługi logowania uwierzytelnionego. Zarządzanie użytkownikami
Dostępne ustawienia
Można skonfigurować poniższe ustawienia.
Język wyświetlany na ekranie dotykowym
Funkcje ułatwienia dostępu dla użytkowników, którzy mają trudności z jakością obrazu lub z wprowadzaniem danych na ekranie dotykowym.
Osobisty punkt dostępowy (osobisty identyfikator SSID/klucz sieciowy)
Automatyczne drukowanie zadań po zalogowaniu
1
Naciśnij <Ustawienia osobiste>. Ekran <Strona główna>
Jeżeli ekran logowania jest wyświetlany, zaloguj się. Logowanie do urządzenia
2
Naciśnij na przycisk ustawień, który chcesz skonfigurować.
Ustawianie języka wyświetlacza
Ustawianie dostępności
Określanie osobistego identyfikatora SSID i klucza sieciowego
Automatyczne drukowanie zadań użytkownika podczas logowania
Ustaw ekran wyświetlany po uruchomieniu urządzenia
Jeżeli urządzenie skonfigurowano tak, że wymagane jest logowanie po jego uruchomieniu (Określanie, kiedy ma być wyświetlany ekran logowania), opcja <Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu> jest wyświetlana jako element w <Ustawienia osobiste>. Ekran, który jest wyświetlany po uruchomieniu urządzenia można dostosować do poszczególnych użytkowników.
9EUR-062