Uzupełnianie zszywek w przypadku urządzenia wykańczania zszywania i modułu wykańczania broszur

Wymiana kasety ze zszywkami w module zszywacza

1
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
2
Wyciągnąć zasobnik ze zszywkami.
Chwyć za zielony uchwyt na kasecie na zszywki i wyciągnij ją, uważając, aby cały czas była skierowana prosto.
3
Usuń puste pudełko ze zszywkami z zasobnika na zszywki.
Przytrzymaj pojemnik ze zszywkami w miejscu oznaczonym strzałką i wyjmij go w kierunku wskazanym strzałką.
4
Wyjmij nowy pojemnik ze zszywkami z opakowania.
5
Załaduj nowy pojemnik ze zszywkami w zasobniku na zszywki.
Włóż płytę wystająca z przodu pojemnika na zszywki w zasobniku na zszywki, a następnie opuść pojemnik na zszywki, aby umieścić go w zasobniku na zszywki.
6
Przytrzymaj zielony uchwyt kasety na zszywki i wsuń ją do samego końca.
7
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
Może zostać automatycznie przeprowadzone zszywanie „na sucho” w celu zmiany położenia zszywek.

Wymiana kasety ze zszywkami w module zszywania zeszytowego

Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Jeśli na tacy broszur znajduje się papier, należy go usunąć.
1
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
2
Wysunąć moduł zszywania zeszytowego.
3
Wyjmij (dwa) pojemniki na zszywki, pociągając dźwignię do siebie.
4
Usuń puste pudełko na zszywki.
W celu wyjęcia pudełka na zszywki należy je podnieść, przytrzymując obie strony jego górnej części.
5
Wyjmij nowy pojemnik ze zszywkami z opakowania.
6
Załaduj nowy pojemnik ze zszywkami w zasobniku na zszywki.
7
Włóż (dwa) pojemniki na zszywki do zespołu zszywania zeszytowego.
Wsunąć je do samego końca.
8
Wsuń zespół głowicy zszywającej i zamknij przednią pokrywę urządzenia wykańczającego.
Jeżeli zszywki nie są aplikowane po ich uzupełnieniu, przeprowadź procedurę repozycjonowania zszywek ręcznie. <Repozycjonowanie zszywek głow. zszywają.>
9EUR-01R