Numeric Keypad

Po zainstalowaniu Numeric Keypad na urządzeniu można używać klawiszy klawiatury, zamiast niektórych przycisków na ekranie dotykowym. Należy pamiętać, iż w przypadku korzystania z funkcji Nawigacja Głosowa, należy wcześniej zainstalować Numeric Keypad.

Przycisk Strona główna

Naciśnij, aby wyświetlić ekran <Strona główna>, na którym rozmieszczone są przyciski podstawowych funkcji. Korzystanie z ekranu dotykowego

Przycisk ustawień głośności

Naciśnij, aby wyświetlić ekran z regulacją głośności dla faksu lub też ustawić alarm dźwiękowy emitowany w razie wystąpienia błędu. Ustawianie dźwięków

Przycisk Nawigacja Głosowa

Naciśnij, aby rozpocząć albo zakończyć korzystanie z funkcji Nawigacja Głosowa. Gdy funkcja Nawigacja Głosowa jest używana, ten przycisk świeci się. Aby korzystać z funkcji Nawigacja Głosowa, należy zainstalować opcję Interaktywny zestaw głosowy albo Zestaw głosowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi urządzenia za pomocą Nawigacja Głosowa, zapoznaj się z Przewodnikiem po opcjach wyposażenia.

Klawisze numeryczne ([0] do [9])

Przyciski te służą do wprowadzania wartości numerycznych. Wprowadzanie znaków

Przycisk Wykasuj

Klawiszem tym usuwa się niepoprawnie wprowadzone wartości lub znaki.

Przycisk Reset

Naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie zmian dokonanych w ustawieniach i przywrócenie ich wcześniejszej konfiguracji.

Przycisk Stop

Naciśnij, aby zatrzymać wysyłanie albo drukowanie zadania. Anulowanie zadań wysyłania/drukowania

Przycisk Start

Naciśnij, aby rozpocząć kopiowanie lub skanowanie dokumentów.

Przycisk Logowanie/Wylogowanie

Naciśnij na ten klawisz, aby zalogować się (wymagane jest uwierzytelnienie danego użytkownika). Ponownie naciśnięcie tego przycisku po zakończeniu pracy z urządzeniem umożliwia wylogowanie się. Logowanie do urządzenia
9EUR-031