Zacięcia papieru w module wewnętrznego wykańczania

1
Otwórz prawą pokrywę jednostki głównej.
2
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w zespole wyprowadzającym lub zespole odwracającym.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
3
Otwórz lewą pokrywę urządzenia wykańczającego.
4
Przytrzymaj dźwignię () i przesuń wewnętrzny moduł wykańczania w lewo.
5
Sprawdzić, czy papier zakleszczył się w wewnętrznym module wykańczającym.
Podnieś prowadnicę przy wejściu.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Umieść prowadnicę w jej oryginalnym położeniu.
Kiedy podłączony jest zespół dziurkacza:
Otwarcie przedniej pokrywy modułu dziurkującego.
Obróć zielone pokrętło, aby przeprowadzić zablokowany papier na wylot modułu dziurkującego.
Jeśli papier wychodzi z wylotu modułu dziurkującego, delikatnie wyciągnij papier w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Zamknij przednią pokrywę modułu dziurkującego.
6
Umieść wewnętrzny moduł wykańczania w jego pierwotnym położeniu.
7
Zamknij lewą pokrywę urządzenia wykańczającego.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
9EUR-029