Zacięcia papieru w urządzeniu wykańczającym

W niniejszym rozdziale opisano metodę usuwania zacięć papieru w module wykańczającym. Należy sprawdzić lokalizację zacięcia papieru na ekranie, a następnie postępować zgodnie ze wskazaną poniżej procedurą, aby usunąć papier.
Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Wyjąć cały papier załadowany na tacy.
Przed wykonaniem operacji odblokowania papieru upewnij się, że pokrywy i szuflady na papier urządzenia oraz wyposażenia opcjonalnego są zamknięte.
9EUR-026