Papier blokuje się w źródle papieru

Należy sprawdzić lokalizację zacięcia papieru na ekranie, a następnie postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć papier.
Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Przed wykonaniem operacji odblokowania papieru upewnij się, że pokrywy i szuflady na papier urządzenia oraz wyposażenia opcjonalnego są zamknięte.

Usuwanie zacięć papieru w szufladzie na papier 1

1
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w szufladzie na papier 1.
Otwórz szufladę na papier.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Wsuń szufladę na papier aż usłyszysz kliknięcie.
Zamykając szufladę na papier należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.

Usuwanie zacięć papieru w szufladzie na papier 2

1
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w prawej górnej pokrywie szuflady na papier.
Otwórz prawą górną pokrywę szuflady na papier.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Delikatnie zatrzaśnij prawą górną pokrywę szuflady na papier.
2
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w szufladzie na papier.
Otwórz szufladę na papier.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Wsuń szufladę na papier aż usłyszysz kliknięcie.
Zamykając szufladę na papier należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.

Usuwanie zacięć papieru w szufladach na papier 3 i 4

1
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w prawej górnej pokrywie lub prawej dolnej pokrywie szuflady na papier.
Otwórz prawą górną pokrywę i prawą dolną pokrywę szuflady na papier.
Jeżeli podłączona jest opcja Cassette Feeding Unit-AW
Jeżeli podłączona jest opcja High Capacity Cassette Feeding Unit-E
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Jeżeli podłączona jest opcja Cassette Feeding Unit-AW
Jeżeli podłączona jest opcja High Capacity Cassette Feeding Unit-E
Delikatnie zatrzaśnij prawą górną pokrywę i prawą dolną pokrywę szuflady na papier.
2
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w szufladzie na papier.
Otwórz szufladę na papier.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Jeżeli podłączona jest opcja Cassette Feeding Unit-AW
Jeżeli podłączona jest opcja Cassette Feeding Unit-AW
Jeżeli podłączona jest opcja High Capacity Cassette Feeding Unit-E
Wsuń szufladę na papier aż usłyszysz kliknięcie.
Zamykając szufladę na papier należy uważać, aby nie przyciąć nią palców, gdyż może to spowodować ich obrażenia.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
9EUR-025