Korzystanie z programu Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika to instrukcja obsługi, którą można wyświetlić np. na komputerze lub smartfonie. W tej sekcji opisano układ ekranu z instrukcji Podręcznik użytkownika oraz sposób przeglądania dokumentu Podręcznik użytkownika. Wyjaśniono tutaj również, jak skonfigurować ustawienia wyświetlania instrukcji Podręcznik użytkownika.

Układ ekranu instrukcji Podręcznik użytkownika

W tej sekcji objaśniono układ ekranu instrukcji Podręcznik użytkownika oraz sposób korzystania z ekranu. Układ ekranu instrukcji Podręcznik użytkownika

Przeglądanie instrukcji Podręcznik użytkownika

W tej sekcji zawarto informacje, z którymi należy zapoznać się przed rozpoczęciem przeglądania instrukcji Podręcznik użytkownika, w tym objaśniono znaczenie symboli używanych w dokumencie Podręcznik użytkownika, a także sposób przedstawienia przycisków na ekranie dotykowym i przycisków na ekranie komputera w instrukcji Podręcznik użytkownika. Przeglądanie instrukcji Podręcznik użytkownika

Konfiguracja wyświetlania instrukcji Podręcznik użytkownika

Użytkownik ma możliwość zmiany rozmiaru znaków używanych w instrukcji Podręcznik użytkownika, a także wybrania układu ekranu odpowiedniego dla urządzenia, na którym wyświetlana jest instrukcja Podręcznik użytkownika. Ustawienia wyświetlania instrukcji obsługi
Jeżeli nie można otworzyć przewodnika w formacie PDF, pobierz Adobe Acrobat Reader ze strony internetowej Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).
Jak odnaleźć szukany temat
Wyszukiwanie zawartości
Szukaną stronę można odnaleźć, wybierając temat ze Spisu treści po lewej stronie ekranu.
Wyszukiwanie według słów kluczowych
Można przeprowadzić wyszukiwanie, wpisując szukane wyrażenie np. „faks” lub „bezprzewodowa sieć LAN”, w wyniku czego wyświetlone zostają strony zawierające podany zwrot. Odpowiednią stronę można odnaleźć, przeglądając wyniki tej operacji. Można również wpisywać całe wyrażenia, takie jak „podłączanie do sieci”. Wyszukiwanie słów kluczowych obsługuje także operator logiczny AND w celu wyszukiwania wielu słów kluczowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie wyszukiwania i sposobu korzystania z ekranu, patrz Wyszukiwanie.
9EUR-001