Wprowadzenie

Ten rozdział opisuje instrukcje dotyczące korzystania z Podręcznik użytkownika, zrzeczenie odpowiedzialności, informacje o prawach autorskich oraz inne ważne dla klientów informacje. Należy zapoznać się z niniejszym rozdziałem, jeśli to konieczne.

Instrukcje dostarczane z urządzeniem

Sekcja ta opisuje różne instrukcje, do których należy zajrzeć w poszukiwaniu informacji o tym jak korzystać z Podręcznik użytkownika (niniejszej instrukcji) oraz funkcji urządzenia i procedur operacyjnych.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i prawa autorskie

Niniejsza sekcja zawiera informacje o zrzeczeniu się odpowiedzialności i prawach autorskich.
9EUR-000