Regulacja gradacji

Jeśli poziom odtworzenia gradacji stał się tak słaby, że gradacja na wydrukowanym lub skopiowanym obrazie różni się wyraźnie od danych drukowania lub oryginału, regulacja gradacji może ułatwić rozwiązanie problemu.
Regulacje mogą nie być przeprowadzane efektywnie, jeżeli w urządzeniu będzie zbyt mała ilość tonera.

Wyłącznie Seria 8900

Istnieją dwie rodzaje regulacji: Pełna regulacja i Szybka regulacja.

Pełna regulacja

Prawidłowo skoryguj gradację obrazu i zoptymalizuj poziom odtwarzania oryginału podczas drukowania. Informacje odnośnie optymalizacji będą przechowywane do czasu przeprowadzenia kolejnej, precyzyjnej korekcji.
Można używać następujących formatów/rodzajów papieru.
Format: A3, A4, 11x17, LTR
Typ: Zwykły
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
Naciśnij przycisk <Pełna regulacja>.
3
Wybierz źródło papieru, dla którego ustawiono zwykły papier i naciśnij na <OK>.
4
Naciśnij na <Rozpocznij Wydruk>, aby wydrukować stronę testową.
Strona testowa zostanie wydrukowana.
5
Połóż stronę testową na szklanej płycie roboczej.
Umieść stronę testową tak jak pokazano w instrukcji wyświetlonej na ekranie.
6
Zamknij podajnik i naciśnij <Rozpo. skano.>.
Urządzenie rozpocznie skanowanie strony testowej.
7
Otwórz podajnik i wyjmij stronę testową.
8
Powtórz czynności z punktów od 4 do 7 trzy razy.
Aby zakończyć regulacje, wydrukuj stronę testową trzy razy i zeskanuj ją po każdym wydrukowaniu.

Szybka regulacja

Ta regulacja zachowuje zoptymalizowany status uzyskany przez <Pełna regulacja>. Jeżeli wyniki tej regulacji nie są satysfakcjonujące, przeprowadź <Pełna regulacja>.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
Naciśnij przycisk <Skrócona Regulacja>.
3
Naciśnij przycisk <Włącz>.

Wyłącznie Seria 6900

Można używać następujących formatów/rodzajów papieru.
Format: A3, A4, 11x17, LTR
Typ: Zwykły
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
Wybierz źródło papieru, w którym znajduje się papier i naciśnij <OK>.
3
Naciśnij <Rozpocznij Wydruk>.
Strona testowa zostanie wydrukowana.
4
Połóż stronę testową na szklanej płycie roboczej.
Umieść stronę testową tak jak pokazano w instrukcji wyświetlonej na ekranie.
5
Zamknij podajnik i naciśnij <Rozpo. skano.>.
Urządzenie rozpocznie skanowanie strony testowej.
6
Otwórz podajnik i wyjmij stronę testową.
7
Powtórz czynności opisane w punktach od 3 do 6.
Aby zakończyć regulacje, wydrukuj stronę testową trzy razy i zeskanuj ją po każdym wydrukowaniu.

Wyłącznie Seria 4900

Istnieją dwie rodzaje regulacji: Pełna regulacja i Szybka regulacja.

Pełna regulacja

Prawidłowo skoryguj gradację obrazu i zoptymalizuj poziom odtwarzania oryginału podczas drukowania. Informacje odnośnie optymalizacji będą przechowywane do czasu przeprowadzenia kolejnej, precyzyjnej korekcji.
Można używać następujących formatów/rodzajów papieru.
Format: A3, A4, 11x17, LTR
Typ: Zwykły, Gruby 1, Gruby 2 do 7
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja> <Regulacja Jakości Obrazu> <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
Wybierz papier do wyregulowania i naciśnij opcję <Pełna regulacja>.
Jeśli wybrana została opcja <Prosty> w obszarze <Poziom dopasowania>, nie jest konieczne wybranie papieru. Nowe ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich typów papieru. Zmiana ustawień regulacji
3
Wybierz źródło papieru, w którym załadowany jest papier wybrany w kroku 2, a następnie naciśnij przycisk <OK>.
4
Naciśnij <Rozpocznij Wydruk>.
Strona testowa zostanie wydrukowana.
5
Połóż stronę testową na szklanej płycie roboczej.
Umieść stronę testową tak jak pokazano w instrukcji wyświetlonej na ekranie.
6
Zamknij podajnik i naciśnij <Rozpo. skano.>.
Urządzenie rozpocznie skanowanie strony testowej.
7
Otwórz podajnik i wyjmij stronę testową.
8
Powtórz czynności opisane w punktach od 4 do 7.
Aby zakończyć regulację, wydrukuj dwukrotnie stronę testową i zeskanuj ją po każdym wydrukowaniu.

Szybka regulacja

Ta regulacja zachowuje zoptymalizowany status uzyskany przez <Pełna regulacja>. Jeżeli wyniki tej regulacji nie są satysfakcjonujące, przeprowadź <Pełna regulacja>.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
Wybierz papier do wyregulowania i naciśnij opcję <Skrócona Regulacja>.
Jeśli wybrana została opcja <Prosty> w obszarze <Poziom dopasowania>, nie jest konieczne wybranie papieru. Nowe ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich typów papieru.
3
Naciśnij <Start>.

Zmiana ustawień regulacji

Podczas przeprowadzania regulacji można zmienić papier i poziom dopasowania, który zostanie użyty.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>
9EUR-0US