Rejestrowanie certyfikatu podpisu użytkownika

Klucz i certyfikat (certyfikat użytkownika) niezbędne do dodania podpisu użytkownika można zarejestrować z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Należy zlecić administratorowi rejestrację tych elementów. Po rejestracji, użytkownicy zalogowani z wykorzystaniem uwierzytelniania prywatnego będą mogli dodawać podpis cyfrowy do zeskanowanych dokumentów przesyłanych w danym formacie. Dodawanie podpisu cyfrowego
Niektórych kluczy i certyfikatów nie można zarejestrować. Specyfikacje systemu
Certyfikat cyfrowego podpisu użytkownika ma datę ważności. Jeśli plik PDF lub plik XPS z cyfrowym podpisem użytkownika został stworzony przed datą wygaśnięcia, a próba weryfikacji następuje po wygaśnięciu certyfikatu, cyfrowy podpis użytkownika jest nieważny. Zaleca się wziąć pod uwagę czas weryfikacji i wydanie nowego certyfikatu podpisu cyfrowego użytkownika.
Funkcja podpisu użytkownika
Tryb cyfrowego podpisu użytkownika łączy się z aplikacją uwierzytelniającą, aby dodać cyfrowy podpis użytkownika wygenerowany z certyfikatu cyfrowego podpisu użytkownika i pary kluczy wewnątrz urządzenia do dokumentu, co umożliwia sprawdzenie który użytkownik zostawił podpis. Można w ten sposób zweryfikować, który użytkownik podpisał dokument, jak również określić, czy w dokumencie dokonywano zmian po tym, jak został on podpisany.

Schemat dodawania podpisu użytkownika

Aby dodać cyfrowy podpis użytkownika do pliku PDF lub XPS, który został stworzony na Twoim urządzeniu, musisz najpierw zainstalować na urządzeniu certyfikat cyfrowego podpisu użytkownika i parę kluczy wydaną w ramach uwierzytelniania certyfikacji. Schemat działań został zobrazowany poniżej.

Przygotowywanie/rejestrowanie certyfikatu

1
Wydanie certyfikatu cyfrowego podpisu użytkownika i pary kluczy.
Jeśli chcesz dodać cyfrowy podpis użytkownika do weryfikacji w ograniczonym zakresie do pliku PDF lub XPS:
2
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
4
Kliknij [Device Management]  [User Key and Certificate Settings].
5
Kliknij [Install...].
6
Zarejestruj certyfikat.
1
Naciśnij na [Browse...] i określ plik (certyfikat użytkownika) do instalacji.
Jeżeli nazwa pliku jest za długa, jej określenie może nie być możliwe.
2
Wprowadź hasło klucza prywatnego.
W [Private Key Password] wprowadź hasło zarejestrowane dla klucza.
3
Kliknij [Start Installation].
7
Wyślij certyfikat klucza publicznego do odbiorcy.
Wyślij certyfikat klucza publicznego wydany w ramach uwierzytelniania certyfikacji (klucz publiczny zawarty w parze kluczy) do odbiorcy, do którego zamierzasz wysłać plik PDF lub XPS z cyfrowym podpisem użytkownika.
8
Po wysłaniu publicznego klucza, powinna nastąpić weryfikacja cyfrowego podpisu przez odbiorcę.
Odbiorca pliku PDF lub XPS z cyfrowym podpisem użytkownika weryfikuje ważność cyfrowego podpisu za pomocą klucza publicznego.
Aby uzyskać informacje dotyczące wiarygodności i przechowywania certyfikatu cyfrowego podpisu użytkownika na liście zaufanych certyfikatów oraz jak weryfikować podpisy po stronie odbiorcy, zajrzyj do Pomocy dla Adobe Acrobat, Adobe Reader lub Microsoft XPS Viewer.
Zarządzanie kluczami i certyfikatami dla podpisu użytkownika
Możesz sprawdzić szczegółowe informacje lub usuwać klucze i certyfikaty na ekranie wyświetlanym w punkcie 5.
Jeżeli zalogujesz się z ustawieniami administratora, wyświetlone zostaną klucze i certyfikaty dla podpisów wszystkich użytkowników. W innym przypadku, wyświetlany będzie wyłącznie klucz i certyfikat zalogowanego użytkownika.
Naciśnij na nazwę, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat certyfikatu.
Aby usunąć klucze i certyfikaty, wybierz te, które chcesz usunąć, i kliknij [Delete]  [OK].
9EUR-0HY