Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Okresowo publikowana jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego, wyposażonego w nowe funkcje lub rozwiązania problemów z istniejącymi funkcjami. Jeżeli nowe oprogramowanie sprzętowe jest dostępne, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia. Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe należy się zalogować jako administrator.
Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie należy wykonywać poniższych czynności. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować błąd krytyczny.
WYŁĄCZANIE głównego zasilania
Odłączenie kabla LAN
Komunikacja (np. drukowanie) z urządzeniem z poziomu innego komputera lub aplikacji*1
Konfigurowanie ustawień uśpienia komputera*2
*1 Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego w środowisku sieciowym należy upewnić się, że inni użytkownicy nie wykonują operacji, takich jak drukowanie.
*2 Oprogramowanie sprzętowe może nie zostać zaktualizowane prawidłowo, jeśli komputer przejdzie w tryb uśpienia.
Przygotowania do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Pobierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe ze strony internetowej firmy Canon (https://global.canon/).
Utwórz kopię zapasową danych urządzenia i ustawień na wypadek, gdyby aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie została przeprowadzona prawidłowo.
Uwaga dotycząca procesu aktualizacji
Urządzenie uruchamia się ponownie kilka razy.
Proces aktualizacji zostaje przerwany, jeśli w urządzeniu pozostają zadania.
Ekran jest przełączany kilka razy podczas procesu aktualizacji. Przełączenie ekranu może zająć trochę czasu, ale nie zamykaj przeglądarki, dopóki proces aktualizacji nie zostanie zakończony.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego i po jej zakończeniu należy sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Status Monitor/Cancel] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [Device Information].
4
Sprawdzić wersję wyświetloną w menu [Controller] dostępnym po naciśnięciu przycisku [Version Information].

Uruchamianie aktualizacji oprogramowania sprzętowego

1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij na [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Kliknij [Manual Update].
5
Naciśnij na [Browse...], wybierz aktualizację oprogramowania sprzętowego do wykorzystania i naciśnij na [Next].
6
Kliknij [Yes].
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat [The firmware is updated. Restart the device.], zresetuj urządzenie. Wyłączanie/restart urządzenia
9EUR-0JR