Drukowanie z poziomu komputera

W tym rozdziale opisano podstawowe metody drukowania z poziomu komputera bez zainstalowanego sterownika drukarki.

Pomoc dla sterowników drukarki

Naciśnięcie na [Pomoc] (Windows) lub  (Mac OS) na ekranie sterownika drukarki spowoduje wyświetlenie ekranu Pomoc. Aby uzyskać więcej informacji na tematy nieopisane w instrukcji Podręcznik użytkownika, wraz z funkcjami sterownika i ustawieniami tych funkcji, patrz dział Pomoc.

Podstawowe opcje drukowania

W tym rozdziale opisano procedury podstawowej obsługi funkcji drukowania z poziomu komputera.
1
Otwórz dokument i wyświetl ekran drukowania.
2
Wybierz urządzenie i naciśnij [Preferencje] lub [Właściwości].
3
Określ konieczne ustawienia drukowania i naciśnij [OK].
W razie konieczności przełącz zakładki, aby określić żądane ustawienia drukowania.
4
Kliknij pozycję [Drukuj] lub [OK].
Rozpoczyna się drukowanie.
Aby anulować, patrz Anulowanie drukowania.
1
Otwórz dokument i wyświetl ekran drukowania.
2
Wybierz urządzenie.
3
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
Po wybraniu panelu ustawień z rozwijalnej listy, ustaw drukowanie na każdym panelu.
4
Kliknij [Print].
Rozpoczyna się drukowanie.
Aby anulować, patrz Anulowanie drukowania.
9EUR-09L