<Ustaw. zabezpieczeń>

Określ ustawienia dla wzmacniania bezpieczeństwa urządzenia.

<Ustawienia uwierzytelniania/hasła>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>
Określ ustawienia dla wzmacniania efektywnego bezpieczeństwa hasła i funkcji uwierzytelniania.

<Ustawienia szyfrowania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>
Określ ustawienia dla efektywnego szyfrowania zabezpieczającego.

<Ustawienia weryfikacji systemu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>
Określ czy korzystać z systemu weryfikacji i funkcji ochrony.
<Zweryfikuj system przy uruchomieniu>: Sprawdza zgodność oprogramowania sprzętowego i aplikacji MEAP gdy urządzenie jest uruchamiane.
<Wbudowana kontrola McAfee>: Usprawnia stabilność systemu podczas działania urządzenia za pomocą McAfee Embedded Control, aby zapobiec nieupoważnionym modyfikacjom lub wykonanium programów. Dostępne tylko wtedy, gdy opcja <Zweryfikuj system przy uruchomieniu> ustawiona jest na <Włącz>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia weryfikacji systemu>
<Zweryfikuj system przy uruchomieniu>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Wbudowana kontrola McAfee>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Przy ustawieniu <Zweryfikuj system przy uruchomieniu>, urządzenie jest restartowane jeśli dokonana zostanie zmiana ustawienia z <Wyłącz>  <Włącz> lub po naciśnięciu <OK> bez zmiany ustawienia z <Włącz>. Aby zachować ustawienie <Włącz> bez restartowania urządzenia, naciśnij <Nie> na ekranie potwierdzenia, a następnie naciśnij <Anuluj> na ekranie <Ustawienia weryfikacji systemu>.
Gdy dla opcji <Zweryfikuj system przy uruchomieniu> wybrano ustawienie <Włącz>
Uruchomienie trwa dłużej niż w przypadku wybrania dla niej ustawienia <Wyłącz>, ponieważ wykonywana jest weryfikacja systemu.
Następujące zdarzenia i wyniki są zapisywane w dzienniku zarządzania urządzeniem. Zarządzanie rejestrami
Zdarzenie
Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, weryfikacja aplikacji MEAP
Wynik
Udana, nieudana
Jeśli po włączeniu urządzenia na ekranie pojawi się kod błędu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Gdy dla opcji <Wbudowana kontrola McAfee> wybrano ustawienie <Włącz>
Po pierwszej konfiguracji tego ustawienia urządzenie potrzebować będzie kilku minut na ponowne uruchomienie.
Opcja <Monitor. weryf. \nsystemu> zostanie wyświetlona na ekranie <Strona główna> i możliwe będzie jej użycie do sprawdzania wpisów w rejestrze pod kątem nieupoważnionych operacji itp.

<Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Ustaw. zabezpieczeń>
Można teraz w prosty sposób określić wszystkie zalecane ustawienia zabezpieczeń dla środowiska użytkowania wybierając rodzaj środowiska użytkowania. Zob. „Nawigator ustawień bezpieczeństwa”, aby uzyskać informacje na temat dostępnych typów środowiska. Nawigator ustawień bezpieczeństwa
Jeżeli określono którekolwiek z ustawień zasad bezpieczeństwa, <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania> nie będą mogły zostać użyte.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>
<1. Połączenie z intranetem i Internetem>
<2. Bezpośrednie połączenie z Internetem>
<3. Połączenie z Internetem zabronione>
<4. Sieć prywatna (domowa)>
<5. Sieć publiczna>
<6. Wysoce poufne środowisko informatyczne>
<Wykasuj>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Visual Message Settings
Jeśli przestawisz urządzenie na zalecane ustawienia zabezpieczeń dla każdego typu, wybrane funkcje mogą być niedostępne lub mogą wystąpić inne problemy. W takim przypadku, możesz cofnąć ustawienia i przywrócić poprzednie ustawienia zabezpieczeń.
Jeżeli ręcznie zmieniono ustawienia, które zostały zmienione poprzez <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>, zmiany nie zostaną zachowane. Urządzenie powróci do stanu sprzed wykonania <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>.
9EUR-0UE