<Filtr Adresu MAC>

Określ ustawienia dla filtrowania adresów MAC.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Filtr wychodzących>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Zapory Ogniowej>  <Filtr Adresu MAC>
Określ filtr elementów wychodzących. Określanie adresów MAC dla ustawień zapory (Firewall)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Filtr wychodzących>
<Użyj Filtru>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Domyślna Polityka>: <Zezwól>, <Odrzuć>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz> (do 100 adresów MAC), <Edytuj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Filtr przychodzących>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Zapory Ogniowej>  <Filtr Adresu MAC>
Określ filtr elementów wchodzących. Określanie adresów MAC dla ustawień zapory (Firewall)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Filtr przychodzących>
<Użyj Filtru>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Domyślna Polityka>: <Zezwól>, <Odrzuć>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz> (do 100 adresów MAC), <Edytuj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9EUR-0L9